NBBF Basketballs-Molten-Hoop01.jpg

Seriespill Region ØST 2020-21

NBBF inviterer til regionalt seriespill sesongen 2020-21

Det er knyttet mye usikkerhet til Koronasituasjonen og hvordan sesongen 2020-21 kan gjennomføres. Vi planlegger like fullt for at sesongen 2020-21 kan gjennomføres som planlagt.

For sesongen 2020-21 vil NBBF opprette en arbeidsgruppe som vil jobbe med planlegging av det regionale konkurransetilbudet i ØST. Et viktig premiss for dette arbeidet er at det regionale kampreglementene vil kunne fravikes der det er nødvendig gitt Koronasituasjonen.

Styret i NBBF har vedtatt følgende viktige frister:

 • Frist for påmelding: 2.juni

Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin

 • Klubber som trekker lag etter 5. august må betale 50% serieavgift
 • Klubber som trekker lag etter 25. september må betale 100% serieavgift

 

Tidsplan organisering seriespill Region ØST:

 • Tirsdag 19. mai

Påmelding til seriespill 2020-21 åpner i Turneringsadmin

Informasjon om serietilbud i aldersbestemte- og seniorklasser publiseres

Informasjon om Tvillinglag og dispensasjoner m.m. publiseres

 • Tirsdag 2. juni

Påmeldingsfrist til seriespill sesongen 2020-21

 • Tirsdag 9. juni

Forslag til puljeoppsett sendes til klubbene

 • Torsdag 11.juni

Klubber med påmeldte lag til seriespill for jenter inviteres til eget møte. Mer info 19.mai.

 • Fredag 12. juni

Frist for tilbakemelding puljeoppsett (for klubbene til arbeidsgruppen)

 • Medio juni

Hvis mulig/ønskelig gjennomføres serieoppsettmøte enten digitalt eller fysisk

 • Onsdag 5. august

Trekkfrist 50% serieavgift

 • Medio september

Hvis mulig/ønskelig gjennomføres høringsrunde serieoppsett

 • Fredag 25.september

Trekkfrist 100% serieavgift

 • Slutten av september

Serieoppsett publiseres/blir gjort offisielt

 • Lør/søn 10.-11. oktober

Sesongstart seriespill

 • Søndag 21. mars

Sesongslutt seriespill

 • Fre-søn 16.-17. april

Regionsmesterskap aldersbestemte klasser

 

Økonomi

Serieavgift beregnes etter endt påmelding/organisering av seriespillet.

Det vil ikke bli fakturert påmeldingsavgift for lagene.

 

LIVE Kampskjema

Det er vedtatt innføring av LIVE Kampskjema for sesongen 2020-21. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon vedrørende dette så snart det lar seg gjøre.

 

Rådgivning påmelding seriespill

Dersom klubben ønsker råd om hvilke serietilbud man bør melde seg på til er det bare å ta kontakt.

 

Alle henvendelser til arbeidsgruppen vedr. påmelding til seriespill for sesongen 2020-21 sendes til Axel Langaker: Axel.Langaker@Basket.no