Regjeringen åpner for flere i publikum.
Regjeringen åpner for flere i publikum. Foto: Astrid Hagland Gjerde

Regjeringen letter på antallsbegrensningene

Regjeringen besluttet i går å øke antall deltakere på offentlige arrangement innendørs med faste tilviste plasser til 1500 personer. Endringen gjelder fra i dag, 21. januar kl. 12:00, og inntil videre.

De nye reglene er som følger:

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

  • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

  • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.
  • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
  • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

Veilederen er nå oppdatert med denne endringen, samt at avsnitt om karantene er tatt bort.