møte.jpg

Regionstinget 2023

Onsdag 26.april klokken 19:00 kaller Region Øst inn til Ting. Tinget vil avholdes på Idrettens Hus på Ullevål Stadion, rom 1010. Det legges ikke opp til digital møtedeltakelse.

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på Regionstinget må være sendt til styret senest 2 uker før møtedato. Siste frist 12.4.23.

 

Spørsmål, fullmakter og eventuelle saker sendes til Akrem.Dagnew@basket.no

Klikk her for fullmaktskjema

(For å kunne bruke og skrive i fullmaktskjemaet må du klikke på Fil --> Lagre som --> Lagre som kopi oppe i høyre hjørne. Skjemaet kan også skrives ut.). 

 

Alle Tingdokumentene vil publiseres på hjemmesiden innen 1 uke før Regionstinget.

 

Vel møtt!

 

- Regionsadministrasjonen