brynsveien.jpg

Regionstinget i ØST

Regionstinget vil bli gjennomført digitalt 21. april 2021.
Region ØST kaller med dette inn til Ting 21. april kl.19:00.

Tinget vil bli gjennomført digitalt. Mer informasjon kommer.

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

Spørsmål, fullmakter og eventuelle saker sendes til Axel Langaker.

Her finner du fullmaktskjema.

Tingdokumentene finner du her.

Axel Langaker
Axel Langaker
Daglig leder region Øst og prosjektleder regionsutvikling

Er Generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.