Akrem av Maja.jpg

Region ØST presenterer nytt prosjekt innenfor dommerutvikling

Region ØST skal fra og med neste sesong jobbe sammen med klubbene i regionen for rekruttering og utvikling av dommere. Basketballen har vokst mye, og for å henge med i utviklingen skal det nå fokuseres enda mer på dommere.

Dommerprosjektet er et tilbud fra Regionen og ut til klubbene. Det er gratis for klubbene og skal være en mulighet som gjør det enklere å rekruttere og utvikle lokale dommere rundt om i Regionen. Gjennom dette tilbudet vil deltakende klubber få erfarne dommere på besøk hvor de vil gå gjennom forskjellige temaer som klubbene og dommerne kan spille inn.  

Som en del av prosjektet vil klubbene få mulighet til å melde inn dommerkandidater til en mentorordning. Her vil dommerne bli fulgt opp ekstra godt med en egen mentor. Det vil være den dommeransvarlige i klubben som er med på å melde inn de ivrigste dommerne til Regionen. Når disse er meldt inn vil dommerne få tildelt en mentor som vil følge dem opp, enten ved at de dømmer kamp sammen eller gjennom observasjon. Mentoren vil være en erfaren og kompetent dommer.  

På sikt vil målene med dommerprosjektet være: 

  • Å løse dommerutfordringene i Regionen.  
  • På kort sikt øke antallet kampledere og aspirantdommere, og kartlegge hvem som er aktuelle for å bli regionsdommere. 
  • På lang sikt øke antallet kompetente regionsdommere. 
  • Gi en ekstra oppfølging av de ivrigste og mest ambisiøse dommerne. 

 

Spørsmål knyttet til dommerprosjektet kan rettes til:

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.