Easy Basket 9 2019.jpg
Foto:Øystein Mjelde Skipenes

Rapport på EB

Region ØST har oppsummert tilbakemeldingene fra arrangørenes EasyBasket rapporter

Vi har nå arrangert en del EasyBasket turneringer med de nye regelendringene og tilpassningene som kom i høst. 

Mange lag med få spillere = mye spilletid
Vi ser at lag som regel består av 4-7 spillere, hvilket er veldig bra da alle får spille mye. Dette er noe vi i Region ØST har jobbet mye med de siste sesongene. At klubber velger å melde på flere lag slik at alle får spille mye, da det er det som er mest gøy!

Fordelen med å arrangerer EasyBasket på hjemmebane
Det er mange som vil arrangere EasyBasket turneringer da dette gir gode kioskinntekter til klubben, klubben har muligheter for å vise frem sin hjemmebane til de yngste spillene og det er lettere å melde på egne EB lag til hjemmearrangementer pga reiseavstander m.m.

Region ØST er glade for å høre at det stort sett er positive tilbakemeldinger som kommer inn fra våre EasyBasket arrangement, Det er glade barn og foreldre i hallen som får oppleve basketball sammen. Mye aktivitet og liv som skaper god stemning og muliget for god PR av lokalavisen. 

Kamptider
60 min mellom EB U11-U12 kamper er alle arrangører enige om er bra med tid. Noen arrangører syns det fungerer fint med 50min mellom U7-U10 kampene og noen mener det er for lite. 50min er nok dersom arrangør kjører felles klokke, speaker og pusher på lagene slik at det ikke sklir ut. Vi får ulike erfaringer og tilbakemeldinger på dette, men vi lytter til alle. 

De fleste har meldt inn positive erfaringer med at kamptidene for de yngste nå er lenger. U7-U10 spiller nå 6 x 5min og barna blir enda mer gira på basketball av dette!

Resultater
Her får vi inn blandede tilbakemeldinger. Noen syns det er helt topp at det ikke er resultater for U11-U12, mens andre mener dette er et skritt tilbake. Resultat og føring av poeng er viktig jo eldre spillene blir og mange mener at HER er forskjellen på       U7-U10 og U11-U12. 

Alle (som gitt tilbakemelding) er enig i at EB U7-U10 IKKE skal ha resultater og føring av poeng. Men mange mener altså at akkurat poeng bør vises på en enkel måte for U11-U12. Spillene ønsker dette og foreldre og trenere ønsker dette og mange mener og tror at kampene kunne kanskje vært tilpasset og laget enda jevnere hvis man hadde resultater å utgå fra. 

Dommerbetaling
Med mange kamper tett på hverandre så glemmer hjemmelaget noen ganger å betale dommere etter endt kamp. Da ender ofte arrangøren opp med å betale for de dommerne. 

Mange trenere og arrangører melder tilbake at kvaliteten på dommerne er bra. Og at de syns dommerne er flinke på EB.

Drammen Rivers kom med et bra forslag at hvis man la til en ekstra utgift på påmelding så kunne arrangør klubben betaler dommere og dette kunne være innbakt i honorar at klubben får for å arrangere. Synes det er et kjempe bra forslag som vil gjøre oppfølging under turnering enda enklere og kanskje noe vi kan innføre til neste sesong?

Dommerbetalinger får vi ofte mye tilbakemeldinger på og Regionen jobber med å finne løsninger som kan passe for alle. Frem til dess er det hjemmelaget som betaler for dommerne ETTER endt EB kamp. 100kr for kampleder og 150kr for aspirantdommer. 

Informasjon og oppsett fra Region ØST
Godt organisert fra Regionen

Ryddige oppsett og god informasjon i god tid før arrangementet

Jevne kamper

Forbedringspotensiale fra Region ØST
Kampoppsett bør komme i word eller excel slik at arrangør kan tilpasse kampoversikten og legge inn dommere

Informere tydeligere om at alle lag bør møte opp med ferdig utfyllte deltakerlister til hovedsekretariatet

Minne om dommerbetaling (100kr for kampleder og 150kr for aspiranter)

Minne arrangør om oppgavene til arrangør og hva som skal gjøres

Plass for lek
De fleste prøver å få til felles lek i midtdel av EB U7-U10, men noen ganger blir dette kuttet pga tidsbrist. Da man ikke har kommet igang med kampene fra start så blir arrangmentet forskjøvet og flere velger å hente seg inn istedenfor å avholde felles lek. I flere haller er det 2 baner til spill og 1 bane i midten til uorganisert lek og oppvarming. Noen haller er så store at de kan ha 3 baner og en liten del til uorganisert lek. En tjukkas og basketballer er alt som skal til for at barna ska kunne roe seg selv og ha det litt gøy mellom kampene. Dette melder alle arrangører som en viktig del av EasyBasket, muligheten til uroganisert lek ved siden av/mellom egne kamper. 

Svar fra Asker som EB arrangør

Hvordan har EB fungert frem til nå?
Kjempe interesse om dagen. Økning over hele linje (antall lag/spillere/steder). Sist helg f.eks. hadde Asker 29 lag og godt over 200 spillere på Leikvollhallen! Gode feedback på dommere og at klubbene er godt forberedt med god informasjon om blant parkering og veibeskrivelse etc. God informasjon fra både NBBF og Region Øst i forkant av sesongen og ikke minst før hvert arrangement.

Hvordan har de nye endringene blitt tatt imot fra trenere, lagkontakter og arrangører?
Både og. Mange savner fremdeles resultater. Hovedsekretariat som tas seg av alt administrativt i forveien og underveis er veldig godt tatt imot. Ellers synes 50 minutter mellom EB 7-10 er for lite. Bruk av felles pause for EB7-10 er veldig tilfeldig av hvem/hvilken klubb du spørre. Klubbene har blitt flinkere til å ta tak i oppgaver selv når de har eget arrangement.

Hva er største utfordringen med EasyBasket nå?
Gode, jevne kamper! Avhengig av gode feedback fra trenere/lagkontakter når oppsettene skal lages. Rapportene som sendes inn bør klubbene bruker litt mer tid på for å fortelle hvordan det gikk under deres arrangementet. Ikke vært tema hos meg men vi har snakket om «medaljer» internt. Skulle gjerne landet på en beslutning av hva vi gjør her så fort som mulig. Det beste er om vi kunne få en sponsor til å ta seg av det 😊 Ellers kan registering av lagene gjøres elektronisk slik at klubbene vet øyeblikkelig om de har fått plass eller ikke.