dom-domstolene.jpg

Protokoll fra Regionstinget

Regionen takker for godt oppmøte og vel gjennomført regionsting.

 

Styreleder Marie Lyslid åpnet tinget med å ønske alle velkommen til regionens tiende ordinære ting. Visepresident Tor Christian Bakken hilste fra NBBF og ga regionsstyret honnør for god innsats i 2019. Årsberetning og regnskap viser økt aktivitet, vekst i medlemstall og solid økonomi.

 

Møtet ble avholdt raskt på knappe 30 min i tillegg til 10 min support siden det var første gang det ble avholdt digitalt ting. Region Øst ønsker å takke klubbene for godt oppmøte, gode forberedelser og vel gjennomført ting. Det var 1 forslag som ble behandlet og enstemmig vedtatt uten kommentarer.

 

Forslag 1. Fra Regionstyret – endring av NBBF Region ØST Kampreglement § 8

§ 8 Oppsett av serier: Nytt punkt

 d) Ved rangering av påmeldte lag til aldersbestemt seriespill skal som utgangspunkt hver klubb kun få godkjent 1 lag i hver serie. Dersom det er ledig plass i serier, kan flere lag fra samme klubb godkjennes.

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Du kan lese protokollet i sin helhet HER