Region Øst All Star Team JU19 2018.jpg

Påmeldingsinfo Seriespill Region ØST 2020-21

Påmeldingen til seriespill i Region ØST 2020-21 er åpen!

Informasjon om påmelding til seriespill Region ØST 2020-21 

 • Første seriehelg blir 10.-11.10.20 
 • Siste seriehelg blir 20.-21.3.21 
 • Regionsmesterskap i aldersbestemte klasser blir 16.-18.4.21 
 • Regionsmesterskap for seniorserier vil ikke bli arrangert sesongen 2020-21 

Nye serietilbud for sesongen 2020-21:  

 • GU13 ERFARNE 

Her opprettes et serietilbud som vi ønsker at de mest erfarne lagene fra Easybasket skal melde seg på. Forhåpentligvis vil dette tilbudet kunne gi de mest erfarne lagene et jevnere kamptilbud.  

 • U23M 

Her opprettes et serietilbud for de klubbene som heller ønsker et aldersbestemt tilbud fremfor rent seniortilbud. Her kan klubber stille med spillere som er født fra 1998 og senere. Alder er eneste begrensning i forhold til spilleberettigelse.  

Påmelding  

Påmelding til seriespill 2020-21 er åpen!
Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin. 

NB: Rangering av påmeldte lag for sesongen 2020-21 vil bli foretatt på bakgrunn av deltakelse sesongen 2019-20. Dette følger av NBBFs styrevedtak om å annullere alle serier for sesongen 2019-20. 

Link til brukerveiledning finner du her.

Påmeldingsfristen er: 02. juni 2020   

 

Ta kontakt med Axel Langaker ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen. 

Minner om at det vil bli arrangert et eget møte for klubber med lag påmeldt i jenteserier 11.juni. Her vil vi gjennomgå påmeldingene og gjøre eventuelle justeringer, for å sikre et så godt serietilbud som mulig. Klubber med jentelag oppfordres til å melde opp lag der man ønsker å delta innen fristen. Da får vi et fint utgangspunkt til diskusjon 11.juni.

Invitasjon til møtet vil bli sendt ut direkte til aktuelle klubber. 

 

For sesongen 2020-21 tilbyr Region ØST seriespill i følgende klasser:  

Aldersbestemte: 

 • JU13
 • JU14
 • JU15
 • JU16
 • JU17
 • JU19
 • GU13 ERFARNE 
 • GU13 VEST 
 • GU13 ØST 
 • GU14 Elite
 • GU14 MIDT
 • GU14 VEST
 • GU14 ØST
 • GU15 Elite
 • GU15 MIDT
 • GU15 VEST
 • GU15 ØST
 • GU16 Elite
 • GU16 MIDT
 • GU16 VEST
 • GU16 ØST
 • GU17A
 • GU17B VEST
 • GU17B ØST
 • GU19A 
 • GU19B VEST
 • GU19B ØST

Senior:  

 • 1K
 • 2K 
 • 3K
 • 1M
 • 2M VEST
 • 2M ØST
 • 3M VEST
 • 3M ØST
 • 4M VEST
 • 4M ØST
 • U23M 
 • ØST RULLESTOL

Tvillinglag: 

Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal unngås. Klubbene registrerer sine tvillinglag direkte i Turneringsadmin. Som ekstra sikkerhet for at informasjonen er korrekt registrert vil administrasjonen sende ut oversikt over registrerte tvillinglag til klubbene i forbindelse med info om forslag til puljeoppsett. Frist for å gi tilbakemelding er 12.juni, sammen med tilbakemelding på forslag til puljeoppsett.  

Dispensasjoner:  

Søknader om dispensasjoner behandles fra og med august. Avhenger seriepåmelding av å få godkjent dispensasjon må henvendelse sendes Axel Langaker før påmeldingsfristen 2.juni.  

EASYBASKET sesongen 2020-21 

Klubber som ønsker å være Easybasketarrangører sesongen 2020-21 må sende mail med bekreftelse til Akrem Dagnew innen utgangen av 2.juni.  

Region ØST kommer tilbake med mer informasjon om Easybasket, samt fordeling av arrangementer etter fellesferien.