Easy Basket 11 2019.jpg

Påmeldingen til seriespill i Region ØST 2021-22 er åpen!

Vi planlegger for en full sesong under normale forutsetninger/rammer, men pandemisituasjonen underveis vil selvsagt kunne påvirke.

Informasjon om påmelding til seriespill Region ØST 2021-22 

 • Første seriehelg blir 16.-17.10.21 
 • Siste seriehelg blir 2.-3.4.22
 • Regionsmesterskapene i aldersbestemte klasser blir 13.-15.5.22 og 20.-22.5.22
 • Regionsmesterskap for seniorserier vil vi ta stilling til om skal gjennomføres på et senere tidspunkt.  

Påmelding  
Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin. 

Link til brukerveiledning finner du her.

Påmeldingsfristen er: 15.5.21

Ta kontakt med Akrem Dagnew ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen. 

Det vil bli arrangert et eget TEAMS-møte for klubber med lag påmeldt i jenteserier mandag 31.5.21 Her vil vi gjennomgå påmeldingene og gjøre eventuelle justeringer, for å sikre et så godt serietilbud som mulig. Klubber med jentelag oppfordres til å melde opp lag der man ønsker å delta innen fristen. Da får vi et fint utgangspunkt til diskusjon 31.5.21

Invitasjon til møtet vil bli sendt ut direkte til aktuelle klubber. Ønske om å få delta kan også meldes inn til Akrem Dagnew.

Det vil også bli arrangert et TEAMS-møte mandag 07.06.2021 som vil gjelde alle serier.

 

Økonomiske forpliktelser ved påmelding:

Grunnet den spesielle totalsituasjonen vi alle står i, har Regionstyret vedtatt at trekkfrist for 50% av serieavgiften ikke skal benyttes kommende sesong. Dette fordi klubbene skal få større økonomisk fleksibilitet for påmeldingene sine.

Klubbene vil bli fakturert påmeldingsavgift (1500,-) pr. påmeldte lag til seriespillet med forfall i juni.

Trekkes lag innen utgangen av fredag i uke 34 vil det ikke bli fakturert ytterligere.

Trekkes lag etter fredag i uke 34, men før seriestart, vil klubben bli fakturert 100% serieavgift for laget.

Trekkes lag etter seriestart vil klubben bli fakturert 150% serieavgift.

 

For sesongen 2021-22 tilbyr Region ØST seriespill i følgende klasser:  

Aldersbestemte: 

 • JU13
 • JU14A
 • JU14B
 • JU15A
 • JU15B
 • JU16A
 • JU16B
 • JU17A
 • JU17B
 • JU19
 • GU13 ERFARNE 
 • GU13 VEST 
 • GU13 ØST 
 • GU14 Elite
 • GU14 VEST
 • GU14 ØST
 • GU15 Elite
 • GU15 VEST
 • GU15 ØST
 • GU16 Elite
 • GU16 VEST
 • GU16 ØST
 • GU17A
 • GU17B VEST
 • GU17B ØST
 • GU19A 
 • GU19B VEST
 • GU19B ØST

Senior:  

 • 1K
 • 2K 
 • 3K
 • 1M
 • 2M VEST
 • 2M ØST
 • 3M VEST
 • 3M ØST
 • 4M 
 • ØST RULLESTOL

 

Tvillinglag: 

Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal unngås. Tvillinglag må regne med å kunne spille noen av sine seriekamper i ukedager/treningstid. Klubbene registrerer sine tvillinglag direkte i Turneringsadmin. Som ekstra sikkerhet for at informasjonen er korrekt registrert vil administrasjonen kontakte hver klubb direkte, for å få dette verifisert.

Dispensasjoner:  

Søknader om dispensasjoner behandles fra og med august. Avhenger seriepåmelding av å få godkjent dispensasjon må henvendelse sendes til Akrem Dagnew før påmeldingsfristen 15.5.21 

EASYBASKET sesongen 2021-22

Klubber som ønsker å være Easybasketarrangører sesongen 2021-22 må sende mail med bekreftelse til Akrem Dagnew innen utgangen av 15.5.21

Region ØST kommer tilbake med mer informasjon om Easybasket, samt fordeling av arrangementer etter fellesferien.