basketball i nett.jpg

Påmelding for sesong 2023-2024

Velkommen til påmelding for basketballsesongen 2023-2024.

Informasjon for sesongen 2023-2024.

  • Første seriehelg blir 23.-24.09.22
  • Siste seriehelg blir 16.-17.03.24
  • Regionsmesterskapene i aldersbestemte klasser blir 06.-07.04.23 og 13.-14.04.23

Påmelding 

Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin.

Link til brukerveiledning finner du her. 

Påmeldingen åpner mandag 17.4.23

Påmeldingsfristen er: 15.5.23

Ta kontakt med Akrem Dagnew ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen.

 

Møtepunkt klubber med lag påmeldt i jenteserier 22.5.22

Det vil bli arrangert et eget TEAMS-møte for klubber med lag påmeldt i jenteserier mandag 22.5.23, kl.20:00 – 21:30. Her vil vi gjennomgå påmeldingene og gjøre eventuelle justeringer, for å sikre et så godt serietilbud som mulig. Klubber med jentelag oppfordres til å melde opp lag der man ønsker å delta innen fristen. Da får vi et fint utgangspunkt til diskusjon i møtet.

Påmelding til møtet vedr. jenteserier meldes til Akrem Dagnew.

Møtelink sendes ut til påmeldte deltakere.

 

Infomøte med klubber 02.05.23

 

Ordinært puljeoppsettmøte 25.5.23

 

Påmelding til møtene meldes til Akrem Dagnew.

 

Økonomiske forpliktelser ved påmelding:

Klubbene vil bli fakturert påmeldingsavgift (1500,-) pr. påmeldte lag til seriespillet.

Trekkes lag innen utgangen av fredag i uke 25 vil klubben ikke faktureres ytterligere (utover påmeldingsavgiften).

Trekkes lag etter utgangen av fredag i uke 25, men før utgangen av fredag i uke 34, vil klubben bli fakturert 50% serieavgift for laget.

Trekkes lag etter fredag i uke 34, men før seriestart, vil klubben bli fakturert 100% serieavgift for laget.

Trekkes lag etter seriestart vil klubben bli fakturert 150% serieavgift for laget.

 

For sesongen 2023-24 tilbyr Region ØST seriespill i følgende klasser: 

Aldersbestemte:

JU13 VEST

JU13 ØST

JU14A

JU14B

JU15A

JU15B

JU16A

JU16B

JU17A

JU17B

JU19A

JU19B

GU13 MIDT

GU13 SØR

GU13 VEST

GU13 ØST

GU14 Elite

GU14 MIDT

GU14 SØR

GU14 VEST

GU14 ØST

GU15 Elite

GU15 MIDT

GU15 SØR

GU15 VEST

GU15 ØST

GU16 Elite

GU16 MIDT

GU16 VEST

GU16 ØST

GU17A

GU17B MIDT

GU17B VEST

GU17B ØST

GU19A

GU19B VEST

GU19B ØST

Senior: 

1K

2K

3K

2M

3M VEST

3M ØST

4M ØST

4M VEST

5M ØST

5M VEST

ØST RULLESTOL

Region ØST vil kunne flytte lag og/eller slå sammen klasser etter endt påmelding der det er hensiktsmessig.

NB: Nasjonal 1M innføres fra sesongen 2023/24. Som følger av dette blir regionens serietilbud for senior menn justert til 2M, 3M, 4M og 5M

 

Tvillinglag:

Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal unngås. Tvillinglag må regne med å kunne spille noen av sine seriekamper i ukedager/treningstid. Klubbene registrerer sine tvillinglag direkte i Turneringsadmin ved påmelding. Administrasjonen sender ut oversikt over tvillinglag til hver klubb for kontroll i etterkant.

 

Dispensasjoner: 

Søknader om dispensasjoner behandles fra og med august. Avhenger seriepåmelding av å få godkjent dispensasjon må henvendelse sendes til Akrem Dagnew før påmeldingsfristen 15.5.23

 

Gebyr for manglende dommere.

Fra og med sesongen 2023-24 vil klubbene måtte stille med en aktiv dommer pr. påmeldte lag til seriespillet oppad begrenset til 7. Klubber som ikke oppfyller sine forpliktelser vil bli ilagt gebyr pr. manglende dommer. Dette avregnes og faktureres ved sesongslutt.