Easy Basket 9 2019.jpg

Oppdatert informasjon seriespill Region ØST vårsesongen 2022

Hovedterminlisten utvidet Styret i NBBF har utvidet Hovedterminlisten slik at vi kan spille regionale seriekamper ut mai.

Følgende helger er nå tilgjengeliggjort for seriekamper:

- 23.-24.4

Lag som deltar i U19 NM vil ikke få satt opp seriekamper denne helgen.

Lag som deltar i Hansa Cup vil ikke få satt opp seriekamper denne helgen. NB: Dette forutsetter at beskjed om deltakelse sendes til akrem.dagnew@basket.no innen 11.2.

 

- 30.4-1.5

Lag som deltar i U16 NM vil ikke få satt opp seriekamper denne helgen.

 

- 14.-15.5

Lag som deltar i Ammerud Open vil ikke få satt opp seriekamper denne helgen. NB: Dette forutsetter at beskjed om deltakelse sendes til akrem.dagnew@basket.no innen 11.2

 

- 21.-22-5

 

Kamper uten dato:

Administrasjonen vil nå jobbe for å få berammet alle kamper som ikke har dato og tid fortløpende. Vi ber om at klubbene samarbeider med oss, for å finne mulige kampdatoer i treningstid. Klubbene må forberede seg på å spille en stor andel hjemmekamper (fortrinnsvis lokale) i sine treningstider.

Administrasjonen vil i løpet av kort tid kontakte alle klubbene med liste over hvilke kamper vi trenger hjelp til å få berammet, samt ønsket tidslinje for dette. Der det er mulig oppfordrer vi klubbene til å legge til rette for at flere kamper kan spilles på rad i treningstid.

Vi ber om at hver klubb stiller en koordinator som kan være vår kontaktperson når det gjelder å beramme seriekamper.

Det vil være Akrem Dagnew i Region ØST som koordinerer alt arbeid overordnet.

 

Alle må forholde seg til informasjon om seriekamper som publiseres på basket.no og i appen «MIN BASKET». Her vil alltid siste oppdaterte versjon være tilgjengelig.

 

Seriespill - endringer

De fleste serier vil forbli uendret, men noen serier må vi gjøre endringer i.

Dette gjelder følgende serier:

GU14 Elite

- Kamper i denne serien må være spilt senest 13.3.

- Serien vil deretter splittes i to og kamper vil bli satt opp igjen fra og med 19.3. Siste kampdato er 31.5.

GU16 Elite

- Denne serien endres fra enkel til dobbel serie. Siste mulige kampdato er 31.5.

GU19A

- Siste mulige kampdato er 27.3. Etter dette vil vi splitte serien i tre. Kamper vil bli satt opp igjen fra og med april. Siste kampdato er 31.5.

JU14B

- Siste mulige kampdato er 27.3. Etter dette vil vi splitte serien i to. Kamper vil bli satt opp igjen fra og med april. Siste kampdato er 31.5.

 

Regionsmesterskap (RM)

RM er vedtatt flyttet til 11.-12.6.

RM for både Elite-/A- og B-serier vil spilles som finalekamper, helgen 11.-12.6. Semifinaler vil spilles i klubbenes treningstid, med høyest rangert lag som hjemmelag. Det spilles ikke bronsefinaler.

Mer informasjon om RM kommer vi tilbake til.

 

Viktig informasjon oppsummert

- Seriekamper i Region ØST vil nå kunne spilles helt frem til og med 31.5.

- Man må regne med at det blir satt oppp kamper i vinterferiehelgene.

- Klubbene må være forberedt på å hjelpe til med å beramme kamper uten dato.

- Kontaktperson for seriespill er Akrem Dagnew.

- Klubbene oppfordres til å stille med en koordinator som kan samarbeide med administrasjonen, for å få berammet kamper.

- Alle må forholde seg til info om seriekamper publisert på basket.no og i appen «MIN BASKET» - her er alltid siste oppdaterte informasjon tilgjengelig.

- Regionsmesterskapene er flyttet til 11.-12.6.