NBBF Øst EB 2.jpg

Oppdatering seriespill 2021-22

Administrasjonen vil beramme et større antall hengekamper i tiden som kommer. Følg nøye med på dine lags kamper i Turneringsadmin og i appen «MIN BASKET».

Kamper berammes:

Administrasjonen vil beramme et større antall hengekamper i tiden som kommer. Følg nøye med på dine lags kamper i Turneringsadmin og i appen «MIN BASKET».

Vi har ikke anledning til å kontakte alle involverte parter i forkant og ber om at lagene strekker seg så langt de kan, for at kampene kan spilles. Ta kontakt med Akrem Dagnew ved spørsmål eller utfordringer.

Kamptider justeres:

Vi justerer nå kamptidene fra 105 minutter til 90 minutter. Dette betyr at lagene må forberede sine lagoppstillinger i Turneringsadmin i god tid før kampstart.

Vi anbefaler arrangørklubber å ha tilgang til to nettbrett/pcer, slik at det er mulig å klargjøre kampskjemaer mer effektivt. Det vil ikke lenger være 15-20 minutter mellom kampene man kan bruke til dette.

Utsatte kamper og WO:

Regionstyret har vedtatt at klubber fra og med 3.3 ikke lenger kan få utsatt kamper pga. korona. Nå går vi tilbake til at det er Region ØSTs Kampreglement som gjøres gjeldende. Dette betyr i praksis at dersom lag ikke kan stille til kamp vil laget tape 20-0 på WO. Kampreglementets regler for omberamming av kamper gjelder.