Basketball oppvarming.jpg

Oppdatering JU14B, GU14 Elite og GU19A

Region Øst har utvidet frist for å sette opp hengekamper i JU14B, GU14 Elite og GU19A.

Alle hengekamper må være spilt innen utgangen av søndag 3.4. Kamper som ikke gjennomføres innen fristen vil bli strøket.

 

Avtaler om dato og tid for gjennomføring av hengekamper må være meldt inn til NBBF Region ØST innen utgangen av tirsdag 22.3.

Kamper som ikke har fått kampdato innen fristen, vil bli forsøkt berammet av administrasjonen. Det vil da ikke tas ytterligere hensyn til lagenes tilgjengelighet utover ledig hallkapasitet.