NBBF Odd Teigen 1960-2019.png

Odd Teigen 1960-2019

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Odd Teigen sovnet inn denne helgen.

Våre tanker går i første rekke til Odds familie, og da spesielt til hans hustru Jorunn med sønnene Ole Andreas og Tobias. Men vi tenker også på alle i Skjetten Basket og i norsk basket generelt som følte et oppriktig vennskap med Odd.

Odd vil spesielt bli husket for Skjetten Basket, en klubb som han engasjerte seg i for omtrent ti år siden. Med sin profesjonelle ballast bidro Odd til å systematisere klubbarbeidet, sette klare mål og ikke minst bidra med sin gjennomføringsevne og utømmelige, smittsomme og positive entusiasme. Hans innsats ble avgjørende for at Skjetten utviklet seg fra å være en klubb med under hundre medlemmer til å bli Norges største klubb, godt fundamentert i gode planer, dyktig trenerbase og med en rekke engasjerte ildsjeler på bidragssiden. Odd hadde ingen plan om å gi seg med dette, og uttrykte mål om ytterligere profesjonalisering og BLNO-spill i løpet av overskuelig fremtid.

Skjetten Basket var en svært viktig del av Odd Teigens liv og Odd Teigens liv var en avgjørende viktig del av Skjetten Basket.

Odd var tydelig på at hans viktigste plass for norsk basket var nettopp i Skjetten Basket. Ved et fortrolig frieri om å kanskje tiltre sentrale verv sa han rett ut, som så riktig var: «Det beste for norsk basket er at jeg blir der jeg er, men jeg bidrar gjerne i fellesskapet med det jeg kan.» Og dette hadde Odd selvsagt helt rett i, for det er nettopp i klubben at det viktigste utvikles og skapes for idretten som Odd ble så glad i. Men selv om det var Skjetten som alltid sto Odd nærmest, holdt han sitt løfte om å bidra med sin kunnskap og sin entusiasme for hele norsk basket. Han bidro med presentasjoner om sitt og Skjettens arbeid og erfaringer i en mengde fora, både på forbundsnivå, i regioner og hos andre klubber. Han deltok aktivt i debattene og var aldri lengre enn et telefonnummer unna for hvem det skulle være. Alltid like positiv, entusiastisk og målrettet i sin tankegang!

Odd ble i mars i år tildelt prisen «Årets klubbleder 2018», et valg som falt meget naturlig for juryen og som var en særdeles fortjent pris.

En sentral forbundssponsor besøkte Skjetten, sammen med forbundet, under klubbens sommeravslutning i juni i år. Han ble nærmest målløs etter sitt møte med Odd Teigen, og klarte bare å si, etter noen sekunders stillhet, da han hadde forlatt hallen: «For en passion den mannen har…!».

Vi alle i norsk basket har et ansvar for å ta vare på og videreforedle Odd Teigens arv, for det som Odd sto for og det som Odd bidro med i sin klubb spesielt og for norsk basket generelt. Hvis vi alle underveis spør oss selv om hva Odd ville sagt og gjort, så vil norsk basket oppleve en videre positiv utvikling som er inkluderende, gøy og ikke minst målrettet!

 

Hvil i fred Odd Teigen, vi er deg evig takknemlig for den du var og det du har utrettet.

 

Jan Hendrik Parmann

President – NBBF

 

Andre minneord og hilsener kan man blant annet lese her: