corona612_ntb.jpg

Nyheter om Koronavirus

Vi følger Norges idrettsforbund og Folkehelseinstituttets råd angående Koronavirus.

Vi følger Norges idrettsforbund og Folkehelseinstituttets råd angående Koronavirus!
I linken har de samlet de vanligste spørsmålene og svarene.

"De nye retningslinjene er tydelige. Arrangementer over 500 deltakere bør avlyses, utsettes eller eventuelt gjennomføres med tomme tribuner."

"For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering (se tabell 1 og tabell 2), som deretter må godkjennes av kommunen. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI."

NBBF har denne uken rutinemessig nedsatt sin beredskapsgruppe, ledet av generalsekretæren, som i skrivende stund behandler de utfordringene som vi nå står ovenfor.

Seneste oppdateringene fra NBBF finner du på vår hjemmeside

Endringer i spilleplanen grunnet Korona

 

Region Øst sin kontaktperson for Korona spørsmål er Axel Langaker

Axel Langaker
Axel Langaker
Daglig leder region Øst og prosjektleder regionsutvikling

Er Generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.