Etter koronapausen så er det full fokus på å få kjørt kurs i regionene - Nå kan du bli med på Trener 1 kurs i regi av Region Øst.
Etter koronapausen så er det full fokus på å få kjørt kurs i regionene - Nå kan du bli med på Trener 1 kurs i regi av Region Øst.

Invitasjon til Trener 1 kurs - kort påmeldingsfrist 21. september.

Nå er det klart for Trener 1 kurs og vi leiter etter kandidater fra klubbene. Påmelding direkte til Region Øst innen den 21. september for at kursistene skal ha tid til de forberedende oppgaver.

Nå setter vi opp trenerkurs for kandidater til Trener 1. 

Trener 1 skal videreutvikle trenerne til å kunne lede og drive aktivitet innenfor NBBFs strategiske mål og plan. Både når det gjelder teknisk utvikling innenfor utviklingstrappen og når det gjelder NBBF og NIFs verdier og kompetansekrav.


Trener 1 er ansett som det viktigste sertifiseringsnivået for å ivareta rekruttering og mosjonsnivået innenfor NBBFs aktivitet.

Nivå 1 er sertifisert for ledelse av aktivitet for EasyBasket, U13 og U14 - U16

 

Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

  • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
  • Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
  • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter

 

Krav til påmelding

Inngangsnivå er fullført og godkjent Easy Basket Trenerkurs, inkl. praksis.

Aldersgrense for påmelding er 15 år.


Alle trenere må ha gjennomført og bestått NIFs e-læringsmoduler for Trenerløypa nivå 1 før sertifisering mottas. Disse e-kurs er lagt inn i undervisningen mellem de digitale samlinger for å sikre at de blir tatt i den riktige rekkefølge. Dette gjelder e-læringskursene:
- Idrett for funksjonshemmede
- Idrett uten skader
- Idrettsernæring - modul 1
- Ren utøver
- e-kurs førstehjelp

Fra tidligere (Trener Easybasket) legges disse e-kurs til grunn for undervisningen: 
- Trenerrollen
- Alderrelatert trening 1
- Barneidrettens verdigrunnlag

Krav til komplett sertifisering for videre studier og komplett lisens:
- 45 timer undervisning (e-kurs, digital og praktisk)
- 45 timer praksis (levering av trenerlogg med oppgaver)

Sertifiseringskrav:
- Fylt 16 år
- Fullført og bestått alle moduler
- Gjennomført og godkjent praksis
- Tilfredsstiller kompetansekrav

 

Mer info om Trener 1 på idrettsforbundets sider

Mer info fra NBBF sitt kurshefte for Trener 1

 

Dato for Trener 1:

 

Onsdag 29. september    19-21.30   på Teams

Onsdag 20. oktober        19-21.30   på Teams

Onsdag 3. november      19-21.30   på Teams

Onsdag 17. november    19-21.30   på Teams

Onsdag 8. desember      19-21.30   på Teams

 

Fredag 17. desember      18-21    Fysisk samling i Oslo

Lørdag 18. desember      10-17    Fysisk samlig i Oslo

Søndag 19. desember     10-16    Fysisk samlig i Oslo

 

Krav til godkjent er minimum 80% fremmøte digitalt og minimum 80% fremmøte på fysisk samling. 

Pris for kursdeltagelse er 2000 kroner per deltager. 

 

Påmeldingsfrist er 21. september.

 

Påmelding gjøres direkte til Region Øst:

 
Klubbene melder sine kandidater på til kurs ved å sende mail til mark.digiacomo@basket.no   Faktura for deltakeravgift blir så sendt til klubbene. 
 
Send mail til Mark DiGiacomo; mark.digiacomo@basket.no  med følgende info:
  • Navn
  • Klubbtilhørighet
  • Bursdag (dag/mnd/år)
  • Mail (deltaker/foresatte)

 

Hvis det er flere spørsmål, så ta endelig kontakt. Vi er glade for å kunne hjelpe flere trenere å bidra til videreutvikling av norsk basket. 

 

Mark DiGiacomo
Mark DiGiacomo
Utviklingskonsulent

STAR Basket og 3x3, samt jobber med arrangement, klubbutvikling/klubbesøk og verdiarbeid.