Klubbmøte 30.10.2019.jpg

Klubbledermøte Region ØST - tirsdag 11.oktober.

Klubblederne i Region Øst inviteres til et møte i forkant av sesongstarten 2022/2023.

NBBF inviterer alle klubbledere i Region Øst til sesongoppstartsmøte tirsdag 11.oktober fra klokken 2000 til 2130. Møtet vil foregå digitalt via Teams og påmeldinger sendes til endre.palfibarmoen@basket.no.

TEAMS-lenke blir sendt ut til påmeldte deltakere i løpet av tirsdag formiddag, 11.oktober.

 

Møteagenda:

  1. Velkommen
  2. Statusrapport NBBF
  3. Kurs, utdanning og EasyBasket
  4. Seriespill og dommere
  5. Eventuelt
  6. "For Osloklubbene": Informasjon rundt treningstidsfordelingsprosess for 2023-24.

 

Til stede fra NBBF Region Øst:

Axel Langaker – Daglig leder

Akrem Dagnew – Dommer- og aktivitetskoordiantor

Endre P. Barmoen – Driftskonsulent

 

Vel møtt!