Skjetten 1.jpg

Klubbintervju med Skjetten

Skjetten Basketballklubb bygger merkevaren Skjetten. Les hvordan de har jobbet målrettet med klubben.
 

Hvor mange medlemmer har dere? (gutter/jenter)

 Ca 260/40

Hvor mange trenere har dere?

10

Jobber dere systematisk med å starte nye lag hvert år? Hvordan gjør dere dette?

I april deltar alle spillere i en spørreundersøkelse, for de yngste svarer foreldrene. Da gir de oss score på hva vi som klubb, trenere og ledelse har gjort. Så setter de opp ønsker om hva de vil til neste år, hvor mye vil de trene, vil de spille på 1.ste eller 2.de laget. Med det som utgangspunkt setter vi sammen lag og grupper. De som kommer fra EB går automatisk til U13. Alle spillere må uansett følge sitt års trinn. De som er ekstra modne får av og til tilbud om å trene med eldre i tillegg, men eget lag skal alltid komme først. Dette har vært noe av hemmeligheten til at vi har klart å bygge opp så mange lag, når et års trinn ikke blir loppet for sine beste spillere, får vi en mulighet til å bygge opp laget rundt dem.

Hvordan rekrutterer dere spillere?

 Vi bygger merkevaren Skjetten. Dette gjøres gjennom klær, gode holdninger, og at vi har spillere som har det gøy sammen. Du må alltid huske på at 12 åringen på banen er din kunde. Om du behandler spillerne som dine kunder, øker sannsynligheten for at du lyktes med å bygge klubb. Kunsten er å miste mindre spillere enn du får. Vi har klart å vokse i snitt 11% pr år i perioden 2008-2014. I 2015 og 2016 har vi har vokst med henholdsvis 15 og 16%.
Alle lag fra U13 har fast to lagtreninger i uka, disse skal ha fokus på lagspill. Målet er at ferdighet læres i egne grupper. Laget har en trener som skal ha utdannelse som minimum følger kravene til NBBF's sin trenerløype. (Noen ganger må de ta utdannelsen underveis) Ekstra store trinn har en assistenttrener, også denne treneren skal være betalt, det er gjerne en med trener 0, eller under utdannelse. Det er treneren alene som har ansvaret for laguttak, og hvordan spilletid fordeles. Men det må gjøres med kløkt, ellers kan du fort bomme på målet om flere spillere på vår enn på høst. I tillegg har laget en lagleder, dette er en av foreldrene som kaller inn til kamp, planlegger turneringer, transport etc. Trener rapporterer til Sportslig leder, og lagleder rapporterer til Laglederkoordinator.
Trenerne må delta på trenermøter en gang i måneden, de må lage en årsplan, som gjerne har utspring i et langsiktig mål. Delmålene i årsplanen avstemmes i trenermøtene, og planene korrigeres ved behov.
Laglederne holder foreldremøter, minst 1 gang i året, helst 2. Laglederne gjør en viktig jobb ved å knytte foreldrene til lagene, viktig at disse klarer å gjøre noen sosiale arrangementer gjennom året.

Kan dere fortelle mere om Skjettens «pakker» som spillene kan kjøpe? Hva får man i disse?

Når du har identifisert dine kunder (de som kan, vil eller bør spille basket), så må du bli bevisst på hva du skal selge til kunden. Det var her vi startet med å lage pakker. Alt må pakkes inn, definer innholdet, og gjør en pen innpakning.

Ferdighetstrening:

Kurset har som mål å utvikle tekniske ferdigheter og grunnleggende forståelse til alle som deltar. Du går gradene fra 1-5, hvor grad 5 er gullmerket og sort trøye. Vi har ikke egne grupper for Easy Basket Challenge, de går på ferdighetstrening en gang i uka. For hver grad, mottar man en tilhørende reversibel trøye, med grad og eget navn på.

Toppsatsning:

Ferdighetstrening for de med gullmerket, og som vil noe mer. De som ønsker å satse mot et landslag eller lignende. Målet er at vi på sikt kan skape grupper bestående av svarttrøyer, som deltar på cuper etc. når det ikke er seriespill

Easy Basket

5-6 klasse, har en lagtrening i uken, med en lagtrener. I tillegg har de en ferdighetstrening i uka, da med egen ferdighetstrener. Ferdighetsgruppene er delt etter ferdighet, og ikke alder.

Lagspill

Fra U13 og oppover kan du delta på lagtrening. Som spiller på aldersbestemt lag, har du også rett til å spille kamp. Lagtreningene har to økter i uka. Fokus skal være samspill og felleskap. Gruppene er delt etter alder.

Camp

3 ganger i året arrangerer vi camper i forbindelse med skolefri. Her samles spillerne til en tredagers samling i en av våres haller, hvor vi trener, har det gøy og er sammen. Disse ledes av elitetrenere, også campene har sin egen reversible trøye med egen farge, akkurat som alle andre produkter

 

Kan dere fortelle mere om hvordan Skjetten jobber med skillstreninger og ferdigheter?

Vi begynner i 2.de klasse hvor man begynner på ferdighet. Filosofien er at mens du enda går i barneskolen er du i den fasen av livet hvor du er mest mottagelig for teknisk trening. Vi ønsker at flest mulig skal ha tatt «Gull merket» før de starter på U13. Da skal du kunne sprette en og to baller mellom bena, bak rygg osv. På denne måten kan lagtreningen i større grad fokusere på spill og samspill.

Fra og med 2.de til og med 4 klasse har vi ferdighet en gang i uka. Spillerne graderes i 5 nivåer etter NBBF sine merker ½ år eller 1 år på hvert nivå. Kursene samler spillere med ulike aldre, som skal opp til samme merke.

Etter endt kurs mottar de en reversibel kvalitets trøye med graden på. Trøyene har ulike farger etter nivå, samt navnet på spilleren trykket på trøyen.
Trøyene er for oss en viktig brikke i merkevarebyggingen, de blir brukt på skole, i fritid og på trening. Trykte navn på alle klær er viktig, for å unngå at flotte og kostbare klær blir borte og havner på hittegods. Trøyene brukes også på trening, og gjør at man lett kan dele inn i grupper med ulike farger, siden de alle er hvite på innsiden.

I 5.de og 6.de klasse har de en lagtrening og en ferdighetstrening i uka, da spiller de også EB.

Fra U13 til U19 er det to lagtreninger i uka, da er ferdighetstrening frivillig. Noen går på ferdighets grupper og tar merker, mens de som har alle merkene kan få mulighet til toppbasket, som er en form for ferdighet for de aller ivrigste som ønsker noe mer.

Vi forsøker å ha ett lag i elite og ett lag i øst/vest på hvert alderstrinn. Tanken er at spillerne velger selv om de skal være på elite eller øst/vest. På Elite vil man få mer eller mindre spilletid avhengig av innsats og ferdighet, der er det også vanlig med ekstra treninger. På øst/vest skal det være mere lik spilletid, og det stilles ikke så store krav til spillerne. Vi synes det er viktig at Øst/Vest gruppene er størst, vi er en breddeklubb med mål om Flest Mulig Lengst Mulig, da hjelper det lite å fokusere på en liten gruppe elitespillere, og fylle opp førstelaget for å bli best mulig, da blir det tynt i rekkene på andrelaget, og klubben slutter å vokse. Barna kommer til oss for å spille basket, får de lite spilletid og blir sittende på benken, så kommer vi fort til at det ikke er noe gøy lengre, og da slutter de.
På mange måter er 2.de laget det viktigste, for treneren skal det viktigste være å ha flere spillere på trening den siste uka før ferien, enn han har den første uka på høsten. Vi tror at bredde bygger topp og ikke motsatt, og derfor har vi mye fokus på bredde. Vi forsøker å ha samme trener på breddelaget og elitelaget, men ulike treningstider. Da kan treneren bedre tilpasse treningen til den intensiteten gruppen fortjener, og det kan gjøre det lettere for spilleren å skifte mellom gruppene. Spillernes valg er ikke endelig, neste sesong ønsker de kanskje å satse, eller ta det med ro. Ved å ha samme trener føler også disse spillerne på lag 2 seg heldige som har en så flott trener. En dyktig trener hjelper flere til å spille lengre. Vet at ikke alle tenker som oss, men husk at det er kanskje de svakeste lagene som trenger den beste treneren, da kan også de bygges opp til robuste og sterke grupper.

Vi har også et prosjekt til, som vi brenner for. Det er gjeste trenere.
Vi arbeider også med å få inn temaer i årsplanene til alle lagene, på ulike trinn. I forbindelse med temaene ønsker vi inn gjestetrenere som innehar spesiell kompetanse på området. Dette er viktig vitamin innsprøytning for trenere og for spillere, og det virker som at gjeste trenerne setter pris på å komme på besøk også. På G15 Elite hadde vi akkurat transition som fokusområde, og da var Ståle Frey så snill at han kom en tur. Tidligere har Pål Berg og Stian Emil Berg vært her. Odd Johansen har også vært her med gode råd og tanker. Dette er jo kjente navn i Norsk basket, med en enorm erfaring og kunnskap. Kan Skjetten bygge inn interessante temaer i årsplanen til lagene våre, så har sikkert disse trenerne, og mange flere med dem lyst til å komme. Skal vi bli bedre så må vi samarbeide, også på tvers av klubbene.

 

Kan dere fortelle om hvordan Skjetten lønner trenere?

Trenerkoordinatoren er Sportslig leders forlengede arm mot trenerne. Han har mange års erfaring som spiller og trener. Sportslig leder har dessverre bare kvalifikasjonene gründer og økonom. Det å ha med seg mennesker som også har faglig autoritet, og basketkunnskap med tilhørende språk er viktig. En annen viktig oppgave for trenerkoordinatoren er å spore opp potensielle trenere som passer til klubben vår. Trenerne i Skjetten skal først og fremst være en klubbtrener og en del av et team. Vi skal alltid sette klubben fremfor enkelt lag.
Trenerne får lønn etter formelle kvalifikasjoner. Vi ønsker ikke trenere som jobber gratis, da er det vanskelig å stille krav til (Hva kan vi kreve av en som er så snill å stille opp gratis?).
Vår erfaring er at det er bedre å lønne greit, så kan vi stille krav tilbake, som i et hvilket som helst annet ansettelsesforhold. Ett av kravene er at vi ønsker trenere på ungdomstrinnene med formell utdannelse etter NBBF sin trenerløype. Mangler du utdannelse, må du forplikte deg til å gå på trenerkurs. Vi ønsker å unngå foreldretrenere, da det ofte kompliserer en del på laget, selv om det også har sine fordeler. Kravet er ikke absolutt men ønskelig. Lønningene varierer fra 10 000 for en med «Trener 0» og en trening en dag i uka, til 40 000 for en med «Trener 3» med to treninger i uka. Har du tvilling lag, kan det bli det dobbelte. Det har vært litt vanskelig å skaffe trenere med rett utdannelse, men dette har bedret seg nå. Vi har lønnet enkelte trenere med rett erfaring som «Trener 3», men etter hvert som vi får utdannet flere trenere er målsettingen at de utelukkende får betalt etter formell utdannelse.

 

Hvordan får dere inn penger til klubben?

Spillerne betaler TK (Trening og Kampavgift) for å delta på lagtrening ca 3000 for en ungdomsspiller. Det dekker trening og deltagelse i seriespill. Dette dekker ca. 60% av kostnadene vi har ved treningen. På camper og ferdighet får trenerne 60% av inntektene. De øvrige 40% går til materiell og kostnader til camp og ferdighet. Disse aktivitetene går i 0 fra klubbens side.
Siden vi er en klubb der spillerne betaler for alt de deltar på må vi også være ekstra påpasselig, på de som ikke har mulighet til det. Det er ikke lov til å slutte å spille basket fordi man ikke har råd, da har vi, eller så finner vi løsninger. En mulighet er å jobbe i klubben.

Basket Hunter:     Rekrutterer nye betalende spillere mot poeng som kan benyttes til å betale aktiviteter
Sekretariat:          Sekretariat gruppen på 15 spillere i ulike aldere, de har betalte vakter for å sitte i sekretariatet. De stiller i    eget antrekk og vi kjører skuddklokke i alle kamper fra U14. på denne måten får spillerne mulighet til å tjene noen kroner og vi får et best mulig sekretariat. Samt at vi fremstår som en profesjonell og ryddig klubb mot omverdenen.
Coach:                   Vi utdanner egne Coacher, vi betaler utdannelsen.
Dommere             Vi utdanner egne dommere og har egen dommergruppe
Hallvakter:            De eldste ungdommene kan også få betalte oppdrag som hallvakt, når de trenger penger for å delta på turer eller annet.

For å få det hele til å gå i orden, er vi meget påpasselige med å rapportere der det stilles krav om rapportering, slik at vi får de pengene vi skal ha fra offentlige myndigheter. I tillegg skaffer vi penger via dugnader i form av vakthold og drift av kiosk.

 

Hvis Skjetten skulle gi tips til andre klubber. Hva skulle det være?

Bygg sterkere klubber. Vårt største ønske er at alle klubber går sammen og respekterer et overgangsvindu i perioden 1.mai til 30.juni Spillere som ønsker å bytte klubb må fritt kunne gjøre det i denne perioden. Etter 30.juni har klubbene kommet så langt i planleggingen, engasjert trenere skrevet avtaler osv. da må klubbene kunne si nei til at en spiller går. Tenker vi litt lengre enn bare på den ene spilleren som gjerne vil bytte, og heller tenker at vi skal bygge basketball i Norge med 16250 medlemmer som mål, da må vi bygge sterke klubber. Sterke klubber vil kunne gi bedre tilbud til spillere som kommer, og vi kan få flere spillere inn i idretten vår. Fortsetter vi som nå, hvor spillere bytter klubb etter eget forgått befinnende, får vi lag som rakner, og klubber med frynsete økonomi. Spilleren får det kanskje litt bedre en liten stund, men idretten vår blir ikke større. Derfor har Skjetten valgt ikke å ta i mot spillere fra andre klubber, uten at vi har hatt samtaler med klubben som avgir spiller først. Vi vil forsikre oss om at denne klubben faktisk mener at det er best at spilleren går til oss, og at vi ikke ødelegger et flott lag i den andre klubben. Dette er første skritt til å bygge et større basket Norge. Høybråten, Bøler, Bygdøy og Kjelsås er også med, så bli med dere andre og.
Dersom klubbene kan være trygge på at spillerne ikke brått forsvinner, vil det også være lettere for en spiller å gjeste hos andre, og trenere kan komme på besøk uten at noen skal gå rundt med usikkerheten om at sårbare lag skal miste sentrale spillere. 

 

Andre klubber som sliter med trenere, styremedlemmer, frivillige og generelt prøver å overleve. Hva burde de begynne med? Hva er deres råd?

Vi har Berit og Rudolf, som vi ikke kan dele med noen andre. Deres minste «barn» fyller 37 i år, han spiller på Skjetten XO og er dommeransvarlig i klubben. Berit har vært med i mer enn 30 år. Å få lov til å ha med slike mennesker, betyr så uendelig mye. De står for kontinuitet. Berit passer på pengene våre, og Rudolf er formann. Hver gang vi som er foreldre er inhabile grunnet eget barn, er det så lett å trekke seg tilbake, å la Rudolf ta beslutningen. Det sparer oss for så mye. Har dere noen som dem i klubben, så pass godt på dem. Det er uerstattelige.

Trenere ordner seg litt selv etter hvert, de vet at de får greit betalt hos oss. Vi tar vare på dem som en umistelig ansatt hver og en, og vi betaler utdannelsen deres, som er så viktig for oss.
Alle de andre er vi avhengig av at stiller opp gratis. Ikke så lett. Godt råd, bruk energien på de som vil og kan. Glem de du aldri ser, de tapper deg bare for krefter uansett.
Vi er ikke mange frivillige som leder Skjetten heller, men vi tar avgjørelser i fellesskap. Ingen sololøp fra enkelt lag eller enkelt personer. Vi er sammen om beslutningene, heller en telefon for mye enn en for lite.