Basketball i nett 2015.jpg

Kampoppsettet er klart!

Nå er kampoppsettet publisert. Klubbene finner sine kamper i Turneringsadmin (TA). Kampene ligger også i appen «MIN BASKET» og på nettsiden: https://www.basket.no/serie-og-turnering/finn-din-serie/

Vi har etter beste evne forsøkt å ta hensyn til alle innspill som har kommet inn underveis i prosessen, men har naturlig nok ikke kunnet hensyn ta alt.

Nå er det viktig at klubbene tar en rask sjekk av sine kamper, for å se om det er noen tvillinglagskamper som krasjer.

Innspill om tvillinglagskamper som krasjer, samt eventuelle andre endringsønsker sendes til Endre.PalfiBarmoen@basket.no, innen fredag 10.11.

Vi ber om at endringsønsker holdes på et minumumsnivå. Det er nå helt fullt i flere idrettshaller ut sesongen, så klubbene må være forberedte på å bistå med alternative kampdatoer.

 

NB: Alle må følge ekstra godt med i appen «MIN BASKET» i tiden frem til og med 10.11.

Det kan i denne perioden fortsatt bli gjort enkelte endringer, som følger av trekninger eller eventuelle tvillinglagskrasj.

Det vil ikke bli sendt ut e-postvarsel om endringer.

 

Hengekamper:

Kamper som nå ikke har fått dato vil vi i samråd med klubbene forsøke å få berammet til treningstider i ukedager, eller alternative haller i helg.

 

 

Informasjon om serieavgift for sesongen 2022-23, samt avregning for Easybasket sesongen 2021-22 vil nå fortløpende bli sendt ut til klubbene.

 

Tusen takk for tålmodighet og alle løsningsorienterte forslag underveis i prosessen denne gangen!