Dommer.png

Innkalling til Regionstinget 2024

Region Øst kaller inn til det årlige tinget tirsdag 23.april klokken 19:00 på Idrettens Hus, Ullevål Stadion, rom 1010. Det legges ikke opp til digital møtedeltakelse.

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på Regionstinget må være sendt til styret senest 2 uker før møtedato. Siste frist 09.04.24.

Spørsmål, fullmakter og eventuelle saker sendes til endre@basket.no

Klikk her for fullmaktskjema

Alle Tingdokumentene vil publiseres på hjemmesiden innen 1 uke før Regionstinget.

 

Valgkomiteen NBBF Region ØST:

Leder: Siri Bogen

Persbråten BBK

971 07 455/siri.bogen@gmail.com

 

Medlem: Jan-Tore Andersen

SSK Skjetten 

rodgiver@gmail.com

 

Medlem: Morten Brændvang

Sandefjord TIF Basket


leder@stif.no

 

Vel møtt!

Endre Palfi Barmoen
Endre Palfi Barmoen
Driftskonsulent Region Øst
Region Øst

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdanning, kommunikasjon og drift