Easy Basket 7 2019.jpg

Informasjon seriespill og EB i Region ØST sesongen 2021-22

Norges Basketballforbund jobber nå intenst med å få berammet kamper for i overkant av de 400 lagene som er påmeldt til seriespill inneværende sesong. Det planlegges nå for at konkurranseaktivitet settes i gang 16.-17. oktober.

De siste par ukene har det kommet inn veldig mange ønsker om endringer i påmeldingene fra klubbene, samt trekninger. Dette medfører forsinkelser i arbeidet med serieoppsettet, men vi har prioritert å etterkomme så mange ønsker som mulig slik at vi kan få gitt et kamptilbud til de som ønsker det.

Administrasjonen jobber nå etter følgende plan:

SERIESPILL

  • Høringsrunde serieoppsett medio september. Det er svært viktig at klubbene forbereder seg på at denne høringsrunden kommer, for fristen kommer til å bli meget kort!

Klubbene får anledning til å se over utkast til serieoppsett og gi tilbakemeldinger

  • Serieoppsett offisielt 27.september
  • Seriestart helgen 16.-17.oktober

EB

  • Offentliggjøring arrangementer høst 2021 medio september
  • Første EB-helg 16.-17.oktober