NBBF Øst Familien Babik.jpg

Ildsjeler Berit og Rudolf Babik

Med Berit som økonomiansvarlig har Skjetten alltid hatt god kontroll på pengasekken
Vi laget en liten Artikkelserie i 2017 der fokus var å dele gode erfaringer. Regionen ønsket med dette å dele de positive tiltakene som skjer rundt om i klubbene i Region ØST. Vi må lære av hverandre og rose det som fungerer!

Denne sommeren tar vi sikte på å rose enkelt personer i Region ØST som gjort en frivillig innsats i vår elskede idrett: Basketball! Denne artikkelserien kaller vi Ildsjeler, ildsjeler som vi alle kan lytte til og lære av. De har forskjellige bakgrunn: trenere, dommere, klubbleder, spiller. Noen er fortsatt ung i alder mens andre har en massiv BasketCV som vi «dødelige» bare kan drømme om. Alle har de til felles at de brenner for basketball og ønsker å bidra. Nå får vi lese om:

 

Berit og Rudolf Babik (Skjetten Basket)  

Berit Babik

Jeg kom inn i Skjetten Basketball høsten 1987 - da Cecilie vår datter var 10 år (født 1977) og  hun begynte å spille basket - Jeg ble da lagleder for  jenter født 1976. Det var Michael Hagring som var trener for jentelaget - og han dro meg med. (Han var med og startet klubben i 1985)

Våren 1988 ble jeg valgt inn i Styret som kasserer/økonomiansvarlig. Siden har jeg vært Styremedlem med hovedoppgave å ta vare på økonomien, men med den fartstiden jeg har hatt er det blitt en del flere oppgaver.

Sønnen vår Per Christian begynte å spille basket i 1991 (etter å ha vært med meg søsteren sin på en del kamper) og han er jo også med i klubben (Cecilie sluttet da hun var ca. 16 år).

De 15 første årene hadde vi ledere/formenn som var med i 2 år. Vi hadde noen styremedlemmer som satt litt lenger enn to år, men det har vært mye utskifting. I 2003 kom Rudolf inn som formann/leder og har vært det siden.

 

Odd Teigen om Berit og Rudolf sitt engasjement i Skjetten Basket

Berit tok plass i styret og ble kasserer. At Berit tok denne rollen har vært helt avgjørende for at klubbens suksess. Berit er den som passer på hver eneste krone og ikke bruker penger hun ikke har. Uten Berit kunne alt vært veldig annerledes. Alt for ofte har vi lest om klubber som har brukt penger etter budsjetterte inntekter som ikke kom. Med Berit som økonomiansvarlig er dette en umulighet.

Berit passet ikke bare på kostnadene, men hun skapte også de store inntektene. Skjetten hadde en avtale om katalogdistribusjon, og Berit tok mer enn sin skjerv hvor hun kjørte rundt over alt og leverte kataloger. På denne måten sørget hun for at kassen vokste og Skjetten fikk penger i banken.

Når minstegutten i 1999 gikk over til herrelaget, valgte hun å fortsette i rollen sin. Jeg tror at hun hadde lagt ned så mye arbeid og skapt så store verdier at hun ville at dette ikke skulle smuldre bort. Det sto heller ingen i kø for å ta over, og i 2003 var det blitt vanskelig å finne avtagere. Klubben var kritisk liten og Rudolf måtte inn som leder for at klubben skulle kunne drives videre.

Akkurat da som det så som mørkest ut og foreldre flest ville valgt å trekke seg, valgte Berit og Rudolf å fortsette slik at barna på Skjetten fortsatt skulle ha et basket tilbud. Vi hadde ildsjelen Berit som passet på det meste, og Rudolf som tok styring.

Fortsatt slet klubben med de vanlige strukturutfordringene klubber ofte har, hvor mye baseres på enkelt lag, og foreldrene til dette laget. Det var tilfeldig hvem som hadde lyst til å være trener for laget, og hvilke menneskelige ressurser man hadde.

Etter kataloginntektene ble støtten fra en lokal Bingo viktig inntekt kilde, men fra 2012 så vi at dette kom til å endre seg i fremtiden. Det var ikke levedyktig å satse på innsamlede midler og tilfeldig støtte fra foreldre på enkelt lag. Klubben måtte endre seg og tilpasse tilbudene til markedet og ta betalt for tjenestene. Vi endres mot en profesjonelt drevet klubb, hvor vi engasjerer profesjonelle trenere og tilbyr markedstilpassede produkter. Nok en gang blir Berit og Rudolf avgjørende for suksess.

 

En hall + gode ildsjeler = Suksess

En periode på 90 tallet hadde vi en god del lag, og da hadde vi også flere jentelag, forteller Berit Babik. Men det har gått litt opp og ned med antall spillere/lag. Helt i starten hadde vi ingen hjemmebane, men spilte hjemmekampene våre mange steder. På 90 tallet fikk vi Strømmenhallen hvor vi hadde det meste av treningene våre + spilte hjemmekamper. 

Så i 2007 fikk vi Skjettenhallen, da begynte vi å vokse. På samme tid kom familien Nymo inn i klubben, og ikke lenge etter kom familien Teigen, etter det har vi bare vokst, forteller Berit videre.

 

Rudolf og Berit betyr alt for klubben – Odd Teigen

Når det blir mange medlemmer, kan det fort bli tilfeldig med medlemsoversikt. Det å ha styr på alle som melder seg inn, og inndrive medlemsavgifter, og treningsavgifter blir veldig viktig. Igjen så gjelder det å passe på at alle som er med betaler for det de er med på. Innkjøpene blir større og større i klubben, også her passer Berit på. Det å bestille riktig mengde varer, og ikke levere ut før de er betalt, krever mye mer arbeid enn de fleste vil tro. Men passer man ikke på her kan det fort bli svinn og røde tall.

Berit hadde sin egen butikk på Skedsmosenteret, den har hun for lengst lagt ned.  Nå er det Skjetten som tar all hennes tid, og hun bruker mer enn et årsverk i klubben, og hun vil fortsatt ikke ha betalt.

Berit er i dag pensjonert, men jeg tror ikke hun jobber mindre av den grunn. Hun er innom hallen sent og tidlig. Hun holder orden på innkjøp til kiosken, ordner opp med vakter, og mangler vi vakter som stiller hun og Rudolf opp.

Samtidig som Berit gjør en uvurderlig jobb i klubben, står Rudolf ved roret som klubbens leder. Klubber er som regel foreldre styrte og det er vanskelig å opptre habilt. Det er lett å prioritere lag hvor man selv har barn osv. I Skjetten styret har vi kultur for å la Rudolf ta beslutningene når vi føler oss inhabile, og slipper masse utfordringer med det. På denne måten har klubben klart å bygge en breddeklubb som ivaretar alle lagene like godt. Har vi et lag som sliter, så setter vi inn ressursene der, og ikke etter hvem som sitter i styre og ledelse.

Berit og Rudolf har bodd på Skjetten siden boligfeltet var ganske ungt, og fulgt ungdommen på Skjetten i alle år. For dem har også dette blitt veldig viktig personlig. De ønsker at ungdommen skal delta i idrettsklubben, og få en sunn oppvekst hvor alle skal ha en mulighet til å delta. Dette er også en dimensjon som har vært viktig for at klubbens suksess. Når klubben profesjonaliseres, og det koster å være med, er alltid Berit og Rudolf bekymret for at det skal bli for dyrt, og at noen skal falle utenfor. Da passer de på at vi får ordninger, hvor vi kan hjelpe, og ingen skal slutte med basket for at de ikke har råd. Når de blir eldre ordner Berit vakter i hallen for dem slik at de kan gjøre opp for manglende treningsavgifter og lignende.

Berit og Rudolf betyr alt for klubben. Den dagen de ikke ønsker å være med lengre, vil klubben få en enorm utfordring med å finne arvtagerne. Vi har lært at det å ha noen i styret som er der for de de har lyst, og ikke har barn i klubben er noe av det viktigste. Da får vi en ledelse som kan styre og lede uten habilitetsproblemer.

Det å ta vare på historiene, kunnskapen som vi har fått underveis, og dele den med de som kommer etter oss vil være avgjørende for videre suksess. Det å være så heldig at vi har Berit og Rudolf som er selve kontinuiteten i klubben er viktig.

For meg har det vært helt avgjørende å ha de der, for at jeg skulle legge så mye tid i klubben. Jeg kan ingen ting om basket, og kan kun bidra med utvikling at klubb og produkt. Det å ha Berit som kan fange opp, ta imot og forvalte alt vi setter i gang, og samtidig ha Rudolf å spørre om gode råd, har vært helt avgjørende for mitt engasjement. Når en avgjørelse har berørt mine barn, har jeg alltid kunne ringe Rudolf, spørre han til råds, og la han ta beslutningene slik at jeg ikke har kommet i vanskelige situasjoner hvor egne barn har fått ekstra fordeler.

 

Tips fra Berit Babik

Vanskelig å si hva nye styremedlemmer skal legge vekt på, men når noen påtar seg en oppgave må de prøve å sette seg litt inn i historien. Gjerne komme med forslag, men må de være med på å gjennomføre også.

Det første nyetablerte klubber bør gjøre er å engasjere foreldre. Samle foreldrene til hvert enkelt lag, slik at de kan bli kjent med hverandre. Når foreldre blir bedre kjent da kan vi også få de til å samarbeide. Det tror jeg man var flinkere til før.

På EBC og EB er det viktig å raskt få dialog med foresatte. Det er i denne aldersgruppen vi kan ha noen mulighet for å rekruttere lagleder og styremedlemmer som blir værende noen år. Når barna begynner å bli ungdommer mener mange at de får klare seg selv.  Selv om det er under denne perioden det er mest behov for oppfølging.

Når klubben vokser mye er det greit å dele opp ansvaret litt mer. Da er det særdeles viktig at de som er ansvarlig for de forskjellige gruppene er flinke å samarbeide.

Alle styremedlemmer bør sette seg inn hele klubbens gjøremål og tilbud, men de skal fokusere på den delen de har tatt ansvar for. Sørge for å holde seg oppdatert og selv oppdatere resten av styret om hva som skjer. Styret er et Team og bør jobbe sammen. – Berit Babik

 

Rudolf og Berit gjennom Odd sine øyner

Det beste med Rudolf er hans objektive lederskap, evnen til å ta varer på alle. Skjære igjennom når det trengs. Han er ikke redd for å ta en konflikt, og han står løpet ut når det trengs. Han er en du kan stole på.

Beste Berit er hennes evne til å ta vare på pengene, stille opp i alle sammenhenger. Hun er som en mor for alle oss i Skjetten Basket.

Jeg håper og tror at de fortsetter i klubben så lenge de synes det er gøy. Derfor har vi andre et ansvar for at Berit og Rudolf fortsatt skal ha det morsomt i Skjetten, og være stolte av klubben sin. Vi må passe på at klubben er slik at de kjenner seg igjen og føler seg hjemme, og at vi tar vare på barna på Skjetten. Lykkes vi med dette tror jeg vi kan mange flere fine år med Berit og Rudolf i klubben.