NBBF Øst Administrasjonen Jul.jpg

Ansattes oppgaver

Fordeling av arbeidsområder i Region ØST. Hvem skal du kontakte for hva?
 

​Region ØST har ferieavvikling ut uka og er tilbake på kontoret mandag 5.august 2019.

 

Region ØST

Axel Langaker: Daglig Leder i Region ØST

Mail: axel.langaker@basket.no 

Oppgaver: Ansvarlig for den daglige driften i Region ØST, Overganger, Dispensjasjoner, Rapporter, registrering av kampprotokoll

 

Erika Lundin: Organisasjonskonsulent

Mail: erika.lundin@basket.no 

Oppgaver: Ansvarlig for all kommunikasjon på sosiale medier og nettsiden, Trener- og Dommerkurs, SPU administrasjon og Prosjektansvarlig i Region ØST

 

Mark DiGiacomo: Fag- og tiltakskonsulent

Mail: mark.digiacomo@basket.no

Oppgaver: SPU Sportslig ansvar, Easy Basket oppsett (EBC og EB), Kontaktperson mot Marked og PR for ØST

 

Akrem Dagnew: Dommer- og aktiviteteskoordinator

Mail: akrem.dagnew@basket.no 

Oppgaver: Serieoppsett og omberamminger, Dommeroppsett