NBBF Nesodden startmøte org hjul.jpg

Høring klubbutviklingsplan

Dette er din mulighet til å påvirke Klubbutviklingsplanen 2020-2024

Norges Basketballforbund har utarbeidet et utkast til klubbutviklingsplan for perioden 2020-2024 som nå er klar for offentlig høring. Dette er en mulighet for alle til å komme med innspill til klubbutviklingsplanen til NBBF. Dette dokumentet vil være førende for hvordan vi skal jobbe med klubbutvikling i perioden 2020-2024. Prosessen frem til denne offentlige høringen har bestått av intervjuer av klubber i basketballmiljøet og NBBFs veilederteam, erfaringsutveksling med andre særforbund, dialog med NIF bredde og utvalgte idrettskretser. Klubbutviklingsplanen skal vedtas av forbundsstyret. 

 

HØRINGSDOKUMENT 

Klikk på lenken under for å laste ned høringsdokumentet:

Høringsdokument Klubbutviklingsplan 2020-2024

 

SVAR

Høringssvar sendes via e-post til ragnhild@basket.no

Vennligst merk e-post med "Høringssvar klubbutvikling".

Frist for innspill til planen er torsdag 28.11.19.