NBBF Trener Bøler.jpg
EasyBasket i Greverudhallen 2019
Foto: Øystein Mjelde Skipenes

Håndbok for trenere

Oslo idrettskrets har laget en håndbok til trenere/styremedlemmer; Trygge barn i idretten!
Leder av Oslo idrettskrets Magne Brekke skriver;

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer. Du som er trener eller leder i et idrettslag står i en unik posisjon til å være en god rollemodell og en trygg voksen i mange barns liv. Spesielt for de barna som mangler andre voksenrelasjoner....

...Å si fra om en bekymring kan være en barriere for mange. Terskelen for å ringe politiet eller offentlige etater er gjerne stor, og det kan også være vanskelig å ta opp betente tema i eget miljø. Når en står i en krevende situasjon i idrettshverdagen er det ikke lett å vite hva man skal gjøre.

Derfor har vi sammen med kommunen utarbeidet en ny brosjyre. Den sier ikke bare at du skal bry deg, men også hvordan du bør gjøre det og hvor du får råd og hjelp.

 

Oslo idrettskrets har utarbeidet en brosjyre som skal veilede frivillige i idretten (trenere/styremedlemmer m.m.) på hva man bør gjøre ved ulike situasjoner. Hvordan kan du som voksen få råd og hjelp? Hvordan kan du hjelpe barn og unge i din basketballklubb?

 

Brosjyren heter TRYGGE BARN I IDRETTEN og omhandler:

- Idrettens visjon

- Barnefattigdom

- Vold

- Seksuelle overgrepp

- Traumekompetanse

- Ved bekymring for et barn/ungdom. Hva skal du gjøre?

 

Brosjyren kan du laste ned og skrive ut i sin helhet HER; TRYGGE BARN I IDRETTEN