Nasser Dagnew og generalsekretær Espen A. Johansen
Foto: NBBF
Nasser Dagnew og generalsekretær Espen A. Johansen Foto: NBBF

Fortsetter styrkingen på dommerutvikling

Dommerutvikling står høyt på agendaen, i Region Øst ansettes nå forbundsdommer Nasser Dagnew for å ta denne utviklingen videre.

Ved at storebror Akrem Dagnew går over i rollen som sports- og utdanningskonsulent i NBBF, har Region Øst jobbet med å finne en erstatter til å jobbe med drift og oppfølging av dommere i regionen.

Nasser starter i jobben 1.august og vil i tillegg til driftsoppgaver ha et spesielt fokus på dommeroppsett og dommerutvikling. Han vil blant annet få ansvaret for Region Øst sitt dommerutviklingsprosjekt.

 

For meg er det en drøm å få jobbe med hobbyen min, jeg har drevet med basketball mer enn halve livet. Jeg tror jeg kan bidra med mye i forbundet, jeg kjenner miljøet godt og ser frem til å samarbeide med alle i norsk basketball, uttaler Nasser til basket.no.

Nasser skal jobbe med blant annet dommerutvikling i regionen på dagtid og fortsette satsingen som forbundsdommer på fritiden, en kombinasjon som gjør at Nasser vil være godt faglig oppdatert og ha en unik tøtsj med miljøet i jobben.

 

At Nasser begynner i NBBF er fantastisk, uttaler generalsekretær Espen A. Johansen til basket.no, han påpeker at utdanningen til Nasser også er viktig bidrag inn i organisasjonen."Nasser har nemlig skrevet sin masteroppgave i barnevernspedagogikk, der han blant annet har fokusert på behovene til ungdommer. Med erfaring fra flere år med direkte arbeid med ungdom, bringer han med seg en lang og verdifull erfaring til administrasjonen."Vi satser på dommerutvikling og ivaretakelse av barn og ungdom til livslangt engasjement i norsk basketball, denne ansettelsen er et ledd i den satsingen, avslutter Espen.

Med Nasser sitt inntog i region Øst vil det gjøres justeringer på de andre ansattes arbeidsoppgaver, dette kommer vi tilbake til ved oppstart 1.august.

Velkommen til Nasser Dagnew.