Foto: Øystein Mjelde Skipenes
Foto: Øystein Mjelde Skipenes

Første baskethelg gjennomført i Region Øst

Oppsummert informasjon etter første baskethelg med seriespill og EasyBasket.

 

Da var første seriehelg sesongen 2020-21 i havn.

Region Øst ønsker å takke arrangørklubbene for å ta smittevern på alvor og for å være godt forberedte.

Vi ønsker også å gi honnør til alle aktører for å følge smittevernregler samt godt samarbeid i hallene.

 

Live Kampskjema

Dette var også første helg for innføring av Live Kampskjema i Region ØST.

Vi opplever at klubbene generelt sett var godt forberedte på dette. De aller fleste hadde registrert sine spillertropper, testet selve systemet og lest veilederne som var lagt ut.

Dessverre lå det inne en feil i Turneringsadmin (TA) knyttet til tabellsystemet som ikke var oppdaget på forhånd.

Denne feilen ledet til flere utfordringer knyttet til oppstart og gjennomføring av kamper. Dette beklager vi!

Feilen er nå funnet og korrigert, så nå ser vi frem til kommende helgs kamper og satser på at Live Kampskjema skal fungere som tiltenkt.

NB: Viktig at arrangørklubbene fortsatt har papirskjema tilgjengelig som reserveløsning, men understreker at det er Live Kampskjema som skal brukes så sant man ikke opplever større tekniske utfordringer.

 

Bruk vår Supportside for Live Kampskjema

 

EasyBasket

EasyBasket arrangement der alle lag fikk to kamper etterfulgt av hverandre oppleves som en suksess blandt spillere, foreldre og arrangører.

Det har vært mye nytt å sette seg inn i for klubbene og lagene denne sesongen. EasyBasket er våre yngste og ferskeste medlemmer og innføringen i TurneringsAdmin (TA) har ikke vært helt enkel for alle.

Det er viktig at personer med nøkkelroller i klubbene (styremedlemmer, kampansvarlige etc) hjelper de yngre lagene i klubben og melder på lag til sin første EB kamp. Når laget er blitt påmeldt for første gang kan rollen som Trener og Lagleder tildeles direkte i TA ved å legge til intern/ekstern person fra TA. Det er da viktig at Lagleder og Trener er medlem av klubben så hen kan finnes i systemet ved søk. Når rollene er tildelt kan lagleder og trener selv finne lagene under MINE LAG i TA og melde på dette laget til flere turneringer.

Alle EasyBasket lag trenger dermed hjelp av styret/nøkkelroller i klubben ved første gangs registrering i TA. Alle spillere kan man så søke opp og legge til i spillerstallen i TA, så lenge de er registrert som medlemmer i klubben. Du kan søke opp enkelte spillere ved navn ved legg til intern/ekstern person.

 

For hjelp og support i TA med EasyBasket kontakt

Region Øst Erika Lundin: erika.lundin@basket.no

NBBF Ragnhild Riis: ragnhild.riis@basket.no