Dommer.png

Ekstraordinært Regionsting 14.september 2021

Det blir avholdt ekstraordinært regionsting i Region Øst tirsdag 14. september.

NBBF Region ØST kaller med dette inn til Ekstraordinært Regionsting tirsdag 14.9.21 kl.19:00.

Har du forslag til kandidater? Ta da kontakt med valgkomiteens leder Aygun Erdogan: aysun_e@hotmail.com, 938 80 109.

Tingdokumentene til møtet finner du her.

Tinget vil bli avholdt digitalt (TEAMS). Møtelink sendes ut til alle deltakere.

Hvem som skal delta fra klubbene skal skrives inn i fullmaktsskjema som skal sendes i underskrevet stand til axel.langaker@basket.no