Fløyte.jpg

Dommergebyrordning for sesongen 2023-24

Regionstyret har vedtatt at gebyrordningen for manglende aktive dommere på klubbnivå skal gjeninnføres for sesongen 2023-24. Dette blir et viktig tiltak for å motivere klubber til å prioritere utdanning og oppfølging av dommere.

Innføring av dommergebyret må sees i sammenheng med den store satsingen som nå skal gjøres med rekruttering, oppfølging og ivaretakelse av nyutdannede dommere. Her blir dommerutviklingsprosjektet helt sentralt.  

 

Dommergebyrordningen forklart:  

 

1. Klubbers ansvar og plikter 

Pr. påmeldte lag i seriespill skal klubben stille med 1 aktiv dommer, oppad begrenset til 7. 

En dommer får status som aktiv når dommeren har oppnådd 10 poeng, jf. Poengsystemet forklart under.  

Klubben vil også ha oppfylt sin forpliktelse dersom dens dommere totalt har oppnådd et antall poeng som tilsvarer sitt antall lag x 10 poeng, oppad begrenset til 7.  

Eksempelvis: En klubb har påmeldt 7 lag til seriespill og skal da levere minimum dommeroppdrag tilsvarende 70 poeng ved endt sesong.  

 

Klubben skal ha en dommerkontakt 

Klubben må sørge for å få sine dommere registrert som medlemmer, samt ha en kontaktperson som følger opp klubbens dommere.  

 

2. Dersom en klubb ser at det ikke vil være mulig å oppfylle kravene under pkt. 1, har man fortsatt en mulighet for å unngå dommergebyr. Hvis man utdanner 2 dommere på aspirantnivå pr. antall lag påmeldt til seriespill i løpet av sesongen 2023-24, vil man ikke bli ilagt dommergebyr.  

 

3. Klubber som spiller stor del av sine hjemmekamper i anlegg utenfor egen kommune, vil ikke bli ilagt dommergebyr.  

 

Poengsystemet forklart:  

En dommer samler poeng etter følgende system:  

Dommer-/mentor oppdrag (pr dato dommeren dømmer):  

 

1 poeng: Inntil 100 km (t/r) fra sin registrerte adresse. 

2 poeng: Inntil 150 km (t/r) fra sin registrerte adresse. 

3 poeng: Inntil 250 km (t/r) fra sin registrerte adresse. 

4 poeng: Alt over 250 km (t/r) fra sin registrerte adresse. 

 

Utregning blir foretatt i uke 16-17, og blir fakturert sammen med serieavgift del 2. 

 

Link til årets dommerhonorarer finner du her