møte.jpg

Digitalt dialogmøte med klubbene tirsdag 25.1 kl.20:00 – 21:00 (TEAMS)

Region ØST inviterer klubbene til digitalt dialogmøte, for å diskutere hvordan vi kan gjennomføre vårens seriespill under de rådende omstendighetene.

Agenda:

  • Handlingsrom vårsesongen 2022 (Seriekamper/RM)
  • Hengekamper – samarbeid klubber og Region ØST
  • Koronatilpasninger – retningslinjer for omberamming av kamper
  • Eventuelt

 

Påmelding sendes til Akrem.Dagnew@basket.no

Møtelink sendes ut til påmeldte deltakere like i forkant av møtet