Basketball oppvarming.jpg

Betaling og kamphonorar dommere

Dommersituasjonen i Region ØST post korona er anstrengt. Nå må alle gode krefter jobbe sammen fremover, slik at vi får snudd den negative utviklingen.

Et svært viktig og relativt enkelt tiltak klubbene kan bidra med på kort sikt, er å følge de vedtatte retningslinjene for elektronisk betaling av dommernes kamphonorarer.

Under Basketballtinget (2022) ble det vedtatt at betaling av dommernes kamphonorarer skal gjennomføres kontantløst og senest innen 5 virkedager etter innsendt krav.

 

De fleste klubbene i Region Øst utbetaler nå dommernes kamphonorarer i henhold til de vedtatte retningslinjene, men dette gjelder dessverre ikke alle.

Vi har i lengre tid fulgt opp de klubbene som ikke etterlever retningslinjene. De klubbene som heretter ikke følger retningslinjene for utbetaling av dommernes kamphonorarer vil bli ilagt bot.

 

 

Vi har ikke råd til å miste dommere fordi de må vente uforholdsmessig lenge på sine kamphonorarer. Dommerne har vist stor fleksibilitet og tilpasningsvilje i overgangen til elektronisk betaling.

Nå er det viktig at alle klubbene viser samme smidige tilnærming.

Her finner dere informasjon om elektronisk betaling av dommernes kamphonorarer:

https://www.basket.no/serie-og-turnering/dommerbetaling/

 

Takk til alle klubber, for at dere bidrar til at dommerne våre får sine honorarer utbetalt i henhold til våre felles retningslinjer.