RS Basketnights 2016.jpg

Arrangementshåndbok seriespill 2023-2024

Etter evaluering av sesongen 2022-23 har regionstyret besluttet at det er på tide med innstramming av felles kjøreregler for gjennomføring av kamparrangementer (seriespill).

Håndboken er også publisert i pdf-format som kan finnes i fanen som heter "Dokumenter". Den kan leses her.

Alle aktører må bidra til trygge og gode rammer for kampavvikling, der de aktive deltakerne i kamp skal stå i fokus.

Arrangørklubb skal i samarbeid med dommerne, sørge for at retningslinjene i denne arrangementshåndboken etterfølges.

Eventuelle avvik skal meldes til administrasjonen av dommerne og/eller arrangementsansvarlig.

 

1) Alle seriekamper skal gjennomføres i trygge og sikre rammer.

NBBFs verdigrunnlag skal etterleves.

 

2) Arrangørklubb skal stille med en arrangementsansvarlig person til alle seriekamper. Arrangementsansvarlig skal påse at punktene i arrangementshåndboken følges, og ved brudd på disse skal det rapporteres til Region Øst.

Arrangementsansvarlig er også kontaktperson for dommerne under arrangementet og skal tilkjennegjøre seg for dem før kampstart. I arenaer der man spiller på flere baner samtidig løser man dette på best mulige praktiske måte.

 

3) Fra kampstart til kampslutt, herunder også i pauser, skal kun aktører som har en rolle i kampen befinner seg på gulvet. Dette gjelder hele gulvet, og ikke kun på banen.

Aktører som kan befinne seg på gulvet: Spillere, trenere (inkl. lagledere og eventuelt medisinsk personell), dommere, funksjonærer i sekretariat, arrangementsansvarlig fra arrangør.

Alle andre aktører skal henvises til tribuner og skal ikke oppholde seg på gulvet underveis i kampavviklingen eller i pauser. Det skal ikke skytes på sidekurver eller sprettes ball av andre enn deltakerne i pågående kamp.

I haller med begrenset eller ingen tribunekapasitet skal arrangementsansvarlig i samråd med dommerne avgjøre om publikum kan få oppholde seg på gulvet. Dersom dette tillates, skal publikum holde seg så langt unna kampbanen som mulig, og ball skal under ingen omstendigheter benyttes av andre enn spillere og dommere i kampsituasjon.

 

Unntak: 15 minutter før kampstart kan lag (spillere, trenere og lagledere) varme opp på gulvet, dersom dette kan gjøres uten å være til sjenanse for aktørene i den pågående kampen. Det skal ikke skytes ball mot noen kurver i hallen under oppvarmingen.

Heller ikke i pauser i den pågående kampen.

 

Arrangementsansvarlig i arrangørklubb er ansvarlig for at disse reglene overholdes, og skal aktivt påse dette. Dette er ikke et ansvar dommerne skal følge opp, men ved behov kan dommerne bortvise personer som ikke etterkommer disse reglene.

 

4) Fra og med U14-klassen:

15 minutter før kampstart skal hjemme- og bortelag møtes, for å gjennomgå at alle spillere og trenere er korrekt registrert i Live Kampskjema. Gjøres dette på forhånd, vil kamper kunne starte til oppsatt tid.

 

5) Etter kampslutt skal begge lag rydde sine respektive lagbenkområder og forlate disse så raskt som mulig, slik at neste kamp kan starte til oppsatt tid.

 

6) Arrangørklubb skal snarest mulig utbetale dommernes kamphonorar, og senest i henhold til fristene satt av Region Øst.

Vi ønsker samtlige klubber lykke til med helgens sesongstart!