Basket tjukkas 2019.jpg

Apparat rundt laget

Vi trenger trener, lagkontakt og trivselsleder i støtteapparatet rundt et basketlag. Hvem gjør hva?
 

TRENER

Alle basketballag trenger en trener. Hovedoppgaven til treneren er å planlegge og utføre basketballtreninger gjennom sesongen og veilede og coacha laget på kamper. Treneren bør finne gode langsiktige- og kortsiktige mål som er godt tilpasset det aktuelle laget han/hun trener. Norges idrettsforbund har laget en liste med 15 punkter for den Gode Norske Treneren som du kan lese om ved å KLIKKE HER

Variasjon og fokus på ferdigheter og allsidighet er viktige stikkord i trening for barn. Olympiatoppen har laget en god mal for Trening av Barn som du kan lese om ved å KLIKKE HER

Treneren har også et viktig ansvar for trivsel. «Trenere skal legge vekt på å skape varige jamnaldringsgrupper. Dette betyr for eksempel at en må legge fokus på å skape trivsel, trygghet og langvarig tilhørighet framfor ensidig fokus på konkurranse mellom individer og tidlig utvelging av de som i øyeblikket er øverst på diverse resultatlister» s.9 NBBF trenerutvikling undervisningslitteratur OLTs synspunkter på trening av barn

Den røde tråden og den norske spillestilen har vært et tema som er blitt diskutert blant trenere i Norge. Norges Baskeballforbund har utviklet fire hovedelement for utviklingen av Norsk Basket, der spilleprinsippene sier en del om våre valg og fokusområde som trener. Les mer om NBBF spilleprinsipper ved å KLIKKE HER 

 

I basketball har vi mange unge trenere. Unge ildsjeler som er både spiller, trener og noen også dommer. Majoriteten av de unge trenerne i klubben går på videregående skole og har en god del lekser og skolearbeid i tillegg til treneroppgaven i klubben. 

Noen av våre trenere i klubben er foreldre, foreldre som spilt basketball selv tidligere og som ønsker å bygge et godt miljø med fokus på basketball for egne barn. Disse foreldrene har et brennende engasjement for basketball og får samtidig brukt mer av fritiden med egne barn siden de deler samme interesse.

En mindre andel av trenerne i våre klubber er kanskje forelder selv, men ikke til barn på det laget han/hun trener. De er voksne basketentusiaster som brenner for sporten og ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge gjennom basketball. De bruker en god del timer i hallen for å trene andres barn rett og slett for at det er gøy å følge med på basketutviklingen til de unge og for å utvikle seg selv som trener.  

Alle klubber i Region Øst trenger og ønsker alle tre typer av trenere til sin klubb. En ting de har til felles er at de er basketentusiaster og som har blitt forelsket i sporten vår. De ønsker å videreføre sitt engasjement og pasjon til neste generasjon og vise hvor viktig del av livet basketball kan være. En annen ting disse trenerne har til felles er mangel på tid. Å være trener er en stor oppgave som ikke er en profesjonell jobb med fast månedslønn. Å være basketballtrener i Norge er frivillig arbeid med varierende honorar og krever derfor litt mer av støtteapparatet rundt.

 

 

LAGKONTAKT

Å være lagkontakt er en viktig oppgave som gjør det enklere for trenere å være trener. Tidligere var treneren både trener og lagkontakt (og slik er det vel fortsatt på en del lag), men NBBF Region Øst syns det er fint at så mange basketlag nå har egen lagkontakt som kan bistå i det administrative arbeidet rundt laget.

 

En lagkontaktsoppgave kan for eksempel være å:

 • Holde orden på spillerlister inkl. adressedata til spillere og foreldre
 • Koordinere påmelding til serien og avvikling av hjemme- og bortekamper
 • Videreformidle informasjon fra styret til spillere, foreldre og trenere
 • Bidra i oppfølgingsarbeidet når styret krever inn kontingenter- og lisenser
 • Delta på lagledermøter som styret kaller inn til
 • Holde orden på drakter, samle inn gamle/distribuere nye.
 • Overordnet ansvar for lagets utstyr som f.eks. baller, medisinskrin.
 • Bidra i styrets rekrutteringsarbeid

 

Noen trenere liker å ha alt ansvar og dermed kontroll over alle aktiviteter og cuper. Noen trenere trener flere lag etter hverandre i en klubb og kan derfor kun fokusere på treningsøktene og ikke all aktivitet utenom trening. Mange baskettrenere er unge og de trenger mer støtte av foreldrene til planlegging og organisering av aktiviteter utenom treninger og delvis kamper. Lagkontakten skal støtte treneren gjennom å bidra med det administrative arbeidet av et basketlag. 

 

 

TRIVSELSLEDER

Vi ønsker å bli fler aktive utøver i norsk basket og for å bli flere må vi rekruttere fler og minske frafallet blant basketballspillere i ungdomsårene. NBBF Region Øst oppfordrer klubber til å sette fokus på viktigheten av de sosiale aktivitetene rundt et lag. Frokost eller lunsj hjemme sammen før kamp, tur i akebakken, filmkveld, zumba og paintball er noen eksempler på aktiviteter et lag kan finne på. TRYKK HER for flere eksempler fra Trenerhjelpen

En trivselsleder kan bistå treneren og lagkontakten og være et støtteapparat til laget og spillene. En trivselsleder kan være en forelder som følger laget over tid. Selv om laget bytter trener så kan en forelder som er trivsel leder være den trygge voksenpersonen for spillene på laget.

En trivselsleder kan være ansvarlig for å organisere noen aktiviteter per sesong for de yngre lagene, lage kjørelister til cuper (hvem skal sitte ved siden av hvem) og være med på trener – spiller samtaler hvis det er ønskelig. De unge lagene har størst behov for en trivselsleder som kan planlegge og organisere aktiviteter slik at hele laget kan delta. Jo eldre laget blir desto mer ansvar kommer spillene selv til å ta for å organisere aktiviteter og møtes utenom trening når grunnlaget er lagt.

 

En Trivselslederoppgave kan for eksempel være å:

 • Organisere sosiale aktiviteter for laget (på fritiden eller istedenfor en trening innimellom)
 • Planlegge og organisere felles aktiviteter i tilknytning til turer, turneringer og utvalgte bortekamper
 • (Hvis ønskelig) bistå treneren i Spillersamtaler
 • Organisere foreldregruppen i arbeid med sosiale sammenkomster
 • Delta på lagledermøter som styret kaller inn til
 • Bidra i styrets rekrutteringsarbeid

 

 

Her kan du finne diverse maler på instrukser som din klubb kan ha nytte av: INFOBANK

 

Instruks for trener finner du HER

Instruks for lagkontakt finner du HER

Instruks for trivselsleder finner du HER