Tip Off 1.9.2019.jpg

100 fornøyde deltakere

Trenere, dommere og klubbledere samlet på et sted og alle virket fornøyde!
 

Styreleder for NBBF Region ØST Marie Lyslid åpnet dagen med å skryte av klubbene;

- Dere har gjort en god jobb med rekruttering. Det er klubbene som gjør jobben og det er klubbene som skal ha all skryt.

 

NBBF Region ØST er nå over 6700 medlemmer og vi har hatt en 10% økning i antall påmeldte lag i seriespillet til denne sesongen. 4 ansatte på kontoret og vi jobber stadig med å øke kvaliteten og forbedre oss på våre aktiviteter.

 

Gruppene ble så delt i 3:

Trenerne var på Ekeberg skole gymsal sammen med kursholder: Kalle Ossiannilsson der Sportslig Plan fra NBBF stod på agendaen. Med seg hadde Kalle 35 jenter fra SPU programmet som demogruppe til alle drillene (SPU J15).

Dommerne var på et møterom på Idrettens hus på Ekeberg. Axel Langaker fra Region ØST inledde med å fortelle dommerne om Regionens forventninger til denne sesongen og gikk gjennom rapportskriving m.m. Knut Myhre fortsatte så dagen med å snakke om Game-management med verdier og holdninger til dommerne. Hva skal man tenke på før, under og etter kampen. Till Schrader avsluttet den 3 timers økten med å snakke om Basketregler og egne tilpassninger for Easy Basket og U13-U15.

Klubblederne startet dagen sammen med Øivind Lundestad fra NBBF som fortalte hvordan klubbene kan tenke når de skal søke etter lokale sponsorer til klubblagene. Det ble gode felles diskusjoner og spørsmål i plenum etterpå og det er tydelig at klubblederne er trygge på hverandre og tørr å stille spørsmål i i plenum, ikke alltid man skal ta dette for gitt. Axel Langaker fortsatte etterpå med å snakke om Fremtiden i Region ØST. Hva er planen for denne sesongen og hva kommer i fremtiden. Fokus på digitalisering er noe av det som klubbene må begynne å forberede seg på. Erika Lundin avsluttet siste timen med å snakke om Easy Basket. Hva er NBBFs plan for fremtiden og hvilke endringer kommer til å skje allerede fra denne sesongen. 

 

Mer informasjon om enkelte temaer kommer til å bli publisert på våre nettsider og facebook før seriestart. 

Det ble servert Tapas til lunsj og Region ØST så til at de fleste fikk fyllt opp kaffekoppen sin jevnlig under dagen. 

 

Etter lunsj var alle samlet på samme rom. Over 100 deltakere som hørte på når Siri Bynke fra Antidoping Norge snakket om dopingtrender, fordeler og ulemper ved doping og at doping ikke lenger er knyttet kun til resultater og idrett. Mange doper seg for å se bra ut, fikse på sin kropp, prestere bedre på skolen o.s.v. Siri fortalte hvordan klubbene kan jobbe med detta tema i egen klubb for å jobbe forebyggende og for å spre kunnskap om bevisst og ubevisst doping.

Som på alle gode arrangement så hadde også Region ØST en ettermiddags snacks servering. Kaffe, kaker, chokladboller og popcorn stod på bordet når det ble tid for pause. 

Siste økte på dagen var vi så heldige å få lytte til Håvard Øvregård fra Norges idrettsforbund om seksuell trakkassering og unønsket atferd i idretten. Krenkende utsagn knyttet til seksuell leggning må sidestilles med andre krenkende utsagn om etnisitet, hudfarge og liknende. Man kan ikke ha en nøytral holdning til slike utsagn. En hver krenkende handling i form av ord eller fysisk kontakt må ha en reaksjon. Håvard snakket om at all form for krenkende utsagn i kamp bør ha samme reaksjon, diskkvalifisering. Slik ord er uakseptable i vår idrett. Håvard tok oss gjennom tunge saker med overgrepp og voldtekt på ene siden og uønsket berøring og atferd på andre siden. Håvard gikk gjennom Verdidokumentet - Den Norske treneren. Et verdidokument som oppsummerer i 15 punkter hvilke forventinger idretten har til sine trenere. Dokumentet er en obligatorisk del av Trenerløypen og som Region ØST sender ut til alle deltakere på Easy Basket Trenerkurs og som gjennomgås under Trener 1 kurset. 

 

 

En meget vellykket dag med gode tilbakemedlinger fra deltakerne. 

Styreleder Marie Lyslid avsluttet dagen med å ønske alle sammen vel hjem!