corona612_ntb.jpg

Veilederen er oppdatert

I BLNO er spillere og trenere utelatt fra deltakerantallet som kan være maks. 200. I bredden skal de telles med.

Veilederen er oppdatert med presisering om deltakerantallet på maksimalt 200 personer. 

Koronavettkurset som er obligatorisk å gjennomføre før en deltar på trening og kamp i basketballen er det svært få som har gjennomført. Kun 946 av 13000 har gjennomført kurset. Dette er veldig uheldig og vi henvender oss til klubbene som ønsker å gjennomføre aktivitet til å følge opp sine lag, slik at dette kommer på plass.

I flere regioner er seriespillet nå i gang. Da er det viktig at arrangørklubbene (hjemmelaget) har satt seg godt inn i veilederen og hvilke rutiner og retningslinjer som gjelder, som feks. at det til enhver tid SKAL holdes 1-meter avstand til andre (kun spillere i kampsituasjon er unntatt). På samme måte som ved BLNO-kamper, SKAL arrangørklubben føre lister over hvem som er tilstede dersom det er åpent for publikum. Håndhilsning før, under og etter kamp, er ikke tillatt.

Etter kampslutt skal lagene stille opp ved midtbanen, parallelt med baseline. Dommerne stiller seg foran sekretariatet. Kapteinene for lagene, skal muntlig takke motstanderne, dommere og publikum for kampen. Deretter skal lagene forlate banen.

Om en spiller er smittet av Covid-19, klubben gi beskjed til sportssjef Brent Hackman.

Alle klubber, lag og enkeltmedlemmer i NBBF plikter å etterkomme retningslinjer for trenings- og kampaktivitet gitt av norske myndigheter og overordnede idrettsmyndigheter gjeldende for de respektive aktivitetsnivåer. Brudd på disse kan sanksjoneres i henhold til Norges Idrettsforbunds Lov, Kapittel 11 og Norges Basketballforbunds sanksjonsreglement.