Dommerklubb.jpg

Utsatt frist for årsmøtet i idrettslaget.

Fristen for gjennomføring av årsmøtet i idrettslaget er utsatt til 15. juni 2021.

I utgangspunktet må idrettslaget avholde et fysisk årsmøtet innen utgangen av mars, men som følge av pandemien har NIF besluttet å utsette fristen for 2021. Bakgrunnen for utsettelsen er at NIF ønsker å gi idrettslagene mulighet til å gjennomføre årsmøtet med fysisk oppmøte. Dersom dette viser seg å ikke bli mulig innen den nye fristen, så må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni 2021. 

På idrettsforbundet sine hjemmesider kan du leser mer om gjennomføring av årsmøtet

 

Samordnet rapportering

Fristen for samordnet rapportering er 30. april. I år blir klubbens medlemstall hentet direkte opp når man logger inn og trykker "Hent medlemmer". I 2021 vil det være mulig å justere antallet medlemmer manuelt. Mer informasjon om rutinene og retningslinjene rundt samordnet rapportering blir publisert på basket.no. 

Idrettslag som har avholdt årsmøte innen 30. april foretar all innrapportering fra årsmøtet til samordnet rapportering som vanlig.

Idrettslag som ikke har avholdt årsmøte innen 30. april, må fylle ut det de har av opplysninger om medlemstall, aktivitetstall og kontaktinformasjon til idrettslaget. Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (f.eks. nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette fylles ut/lastes opp så snart som mulig etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.