coach clinic.jpg

Trenerstipend

Er du  bosatt i Nord-Norge, og ønsker å utvikle deg som basketballtrener? Da kan du søke på vårt trenerstipend.

NBBF Region Nord har ansvar for å arrangere Easy Basket Trenerkurs og Trener 1 kurs samt etter- og videreutdanning. I det siste har det vært liten påmelding til oppsatte trenerkurs, og Covid 19 har forsinket oppsatt plan. Det er behov for flere trenere i regionen.

Styret i Region Nord vedtok på styremøte den 25.09.2020 å lage retningslinjer for å innføre trenerstipend.


Hva er Trenerstipend?

Trenerstipend fra region nord, går på at regionen dekker en andel av utgifter ifm den enkeltes utdanning. Det være seg reisestipend, kursavgift o.l. Den enkelte kan søkes om stipend til NBBF sin trenerløype, fom nivå 1.

Forpliktelser

Ved tildelt stipend, må kandidatene for nivå 2 og oppover bidra i gjennomføring av spillerutviklingsarrangement (SPU) i regionen.

 

Hvem kan søke?

  • Kandidater av begge kjønn over 16 år som har fått godkjent Easy Basket Trenerkurs
  • Trenere over 25 år som har minimum 5 års erfaring som trener, og som har fått godkjent kompetanse som EB-trener av NBBF.
  • Klubber med få trenere oppfordres særlig til å søke
  • Trenerkurs til rullestolbasket oppfordres til å søke

 

Hvordan søke?

  • Link til søknad finner du her
  • Søknad må mottas innen annonsert søknadsfrist

 

Behandling av søknader

  • Søknader behandles i styret
  • Ved flere søknader prioriterer styre utifra de ulike klubbers behov for utvikling av trenere.

 

Søknadsfristen er satt til 22.04.2021