EasyBasket-aktivitet
EasyBasket-aktivitet

Slik påvirker de nye retningslinjene EasyBasket-aktiviteten.

EasyBasket-aktiviteten i Region Øst blir delt inn i geografiske soner.

På bakgrunn av de nye krav og retningslinjer gitt av nasjonale myndigheter og Norges Idrettsforbund, vil det bli endringer i gjennomføringen av EasyBasket i Region Øst. Kravet om smittevern begrenser antall tilskuere til maks 20 stykker i et innendørsarrangement i Oslo-området og EasyBasket-arrangementene får en utfordring når det gjelder å gjennomføre EB-aktiviteten på ønskelig måte. Vi ønsker ikke å invitere til aktivitet der barn ikke har mulighet til å bli fulgt av en foresatt i de tilfellene dette er en forutsetning for deltakelse.

 

EasyBasket i Region Sør, Vest, Midt og Nord:

De nye nasjonale tiltakene for smittevern vil ikke påvirke EasyBasket i Region Sør, Midt og Nord. Aktiviteten i disse regionene vil bli gjennomført som planlagt. Eneste tilpasning er i Region Vest, der det blir en grense på maks 4 lag per kohort, ikke 6 lag som tidligere. Det er for tiden grense på maks 50 tilskuere og EasyBasket-aktiviteten blir gjennomført som planlagt.

 

EasyBasket i Region Øst vil bli gjennomført på følgende måte fra og med 15. november 2020:

(Arrangementene som er planlagt 31. oktober – 1. november og 7. – 8. november blir gjennomført som planlagt. Deltagende lag får informasjon ved spesielle tilpasninger til hvert arrangement.)

 • EasyBasket-aktiviteten skal fortsatt følge kjerneverdiene, spillereglene og retningslinjene til NBBFs EasyBasket-konsept.
 • Klubbenes EasyBasket-aktivitet består av EasyBasket-treninger i klubben og EasyBasket-arrangementer med kamper mot lag i samme soneinndeling/kohort.
 • NBBF ber klubbene i Region Øst besvare en kartleggingsundersøkelse som inneholder følgende spørsmål:
  • Vil dere delta på EasyBasket-arrangementer? 
   • Hvilke lag har dere som er aktive og i hvilken klasse?
   • Hvilke lag har dere som er i oppstartsfasen og kanskje vil delta utover i sesongen?
 • Alle klubbene som ønsker å delta i EasyBasket-arrangementer vil få tildelt plass i en kohort/sone bestående av andre klubber, ut fra følgende kriterier:
  • EasyBasket-lag i alderen U7 – U9 deles inn i kohorter basert på alder og geografi, der alder prioriteres.
  • EasyBasket-lag i alderen U10 - U13 deles inn i kohorter/soner basert på geografisk beliggenhet.
 • EasyBasket-arrangementene vil bestå av puljer på maks 2 til 4 lag. Arrangør avgjør om det er kun 2 lag som møtes til kamp per pulje, eller om de tar imot 4 lag i samme pulje.
  • Arrangør informerer regionen om arrangementet.
  • Lag i samme kohort/sone får tilbud om å melde seg på via TA.
  • Kampoppsett lages av regionen og blir synlig via digitale plattformer.
  • Arrangør får kontaktinfo til alle deltakende lag og kommuniserer ut de retningslinjer som gjelder for deres arrangement angående smittevern.
 • Klubbene i samme soneinndeling samarbeider og avklarer når og hvem som skal arrangere EasyBasket-arrangementer. Regionen bistår med informasjon om tilgjengelig halltid.
 • Ved mangel på tilgang til hall til gjennomføring av et EasyBasket-arrangement, kan EasyBasket-kampene gjennomføres i treningstid, der to lag møter hverandre. EasyBasket spilleregler og retningslinjer skal fortsatt følges. Dersom klubbene setter opp "EasyBasket-vennskapskamper" i treningstid, så blir de ikke registrert via TA. Hjemmelaget må levere inn en digital rapport for kampen.

 

De økonomiske rammene for gjennomføring av EasyBasket-arrangementer vil bli gjennomgått og informasjon blir publisert når det er avklart.

 

Her er kartleggingsundersøkelsen NBBF ønsker at alle klubbene i Region Øst med EasyBasket-aktivitet besvarer.