NBBF logo Nord for Office liten.jpg

Referat styremøte 21. september

Lørdag 21. september ble det avholdt styremøte for Region Nord i Øvre Lysthus. Under finner du referat fra møtet, har du kommentarer eller ønsker å komme med innspill er det bare å sende en melding til vår facebookside, NBBF Region Nord.
 

Sak 25/19 Orienteringer

3mot3 registrering - det kommer nytt om dette snart.

Regionserie; Ulf, Kristin og Baard Stoller skal ha et møte for å drøfte noen alternativer for et annet opplegg enn tidligere.

 

Sak 26/19 1M

Simen har sendt ut invitasjon til de aktuelle klubbene - Griffen og TSU har svart.

Vedtak:

Region Nord dekker inntil 4000 kroner i reiseutgifter.

 

Sak 27/19 Rullestolbasket

Merete har vært i kontakt med idrettsforbundet, handikapforbundet og konsulent for paraidrett. Hun har fått noen kontaktpersoner.  Vi følger dette opp på klubbledermøtet.

 

Sak 28/19 Trener og dommerutvikling

Det blir trener 1 kurs etter jul og et EBC kurs.

Det er dommersamling søndag 22. September - denne er obligatorisk for regiondommere. TSU ønsker å avholde aspirantdommerkurs.

 

Sak 29/19 søknadsskriving

Kristin Kvalvik fra NBBF ønsker å komme til region nord og avholde kurs i søknadsskriving. VI tar dette opp på klubbledermøtet.

 

Sak 30/19 Barents WInter Games

Skal avholdes i mars i Finland og er for 2004 årskullet. Arrangør har ennå ikke bestemt idrettsgrener. Ulf er i kontakt med arrangør for å få en avklaring om Basket blir en av idrettene.

Barents Games blir arrangert i Alta 2022, hvor Regionen må vi stå for dommerne.

Musa og Ulf følger opp BWG i FInland.

 

Sak 31/19 Klubbledermøte saksliste

Status fra klubbene: spillere, rekruttering, beholde spillere, formaliteter

Rullestolbasket

Søknadsskriving

Trener og dommerutvikling

Antidoping Norge

Kvalitetsklubb

 

Sak 32/19 Styremøter

Onsdag 9. oktober kl 1900

Mandag 25. november kl 1700