Basketball i nett 2015.jpg

Rapportering, frist 30. april

Det er siste frist for innsending av medlemstall i dag, gå inn på klubbadmin for å registrere.
 

30.04 er fristen for innlevering av medlemstall til årets Samordnet Rapportering som gjøres direkte til NIF gjennom Klubbadmin.

Det er fremdeles tid igjen til fristen går ut den 30. april, men spesielt for de av våre medlemsansvarlige som er ganske ferske i sine verv, er det viktig å vie litt av sin tid til å registrere sine klubbmedlemmer ordentlig.

Support og hjelp til registrering Klubbadmin 

Video for rapporteringen finner du veilederen; Samordnet rapportering 2019Har du problemer med pålogging, ta kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om selve rapporteringen.