basketiskolen.jpg

Invitasjon til digitale klubbmøter i regionene.

Møtene er en arena for dialog mellom klubbene og NBBF, og klubbene imellom.

NBBF tilrettelegger for digitale regionale møter utover sesongen for å være tettere på klubbene og skape en arena for dialog mellom forbundet og klubbene, og klubbene seg imellom. Alle ledere og andre med nøkkelroller i klubb og region, inviteres til å delta.

 

De digitale møtene er planlagt:  

17.11.2020 18:00-19:30 Region Sør

17.11.2020 20:00-21:30 Region Midt

01.12.2020 18:00-19:30 Region Øst

01.12.2020 20:00-21:30 Region Vest

02.12.2020 20:00-21:30 Region Nord

 

Agenda:

  • Verdiarbeid i NBBF, ved Kristin Kvalvik  
  • Digital dommerregning, ved Henriette Goksøyr
  • Erfaringsutveksling, refleksjon og spørsmål. Klubbene har mulighet til å ta opp temaer eller stille spørsmål om dagsaktuelle saker.

 

Møtene blir gjennomført via teams og PÅMELDING til møtet gjøres via denne digitale løsningen.

Lenke til møtet blir sendt på epost til deltaker. (Dersom datoen ikke passer, så er det mulig å melde seg på til møte med en annen region).

Spørsmål kan rettes til ragnhild@basket.no.