Norges Basketballforbund får toppscore for sitt arbeid med barn og ungdom - også takket være driftige klubber. Den enorme økningen i medlemmer de siste årene skyldes i hovedsak nye Easybasket-lag. Her er spillere født 2013 til 2015 sammen med trener Jabulani Myeza (til høyre) og klubbens trenermentor Mark DiGiacomo under Sandvika BBKs klubbkveld i fjor.
FOTO: ERIK B. BERGLUND
Norges Basketballforbund får toppscore for sitt arbeid med barn og ungdom - også takket være driftige klubber. Den enorme økningen i medlemmer de siste årene skyldes i hovedsak nye Easybasket-lag. Her er spillere født 2013 til 2015 sammen med trener Jabulani Myeza (til høyre) og klubbens trenermentor Mark DiGiacomo under Sandvika BBKs klubbkveld i fjor. FOTO: ERIK B. BERGLUND

Best blant 55 særforbund

Basketballforbundet får maks-score sammen med Gymnastikk- og Turnforbundet i Norges Idrettsforbunds årlige vurdering av «Post 3», som omfatter blant annet aktivitet for barn og unge, kompetanseheving, kurs og utdanning, paraidrett, inkludering og mangfold.

– Vi setter aktiviteten for barn og unge høyt og har tilpasset tiltakene våre til å treffe dem. Easybasket og kursing på laveste nivå er kommet etter «trøkk» fra oss og vi har sett at verdi- og mangfoldarbeidet vårt treffer veldig bra, sier NBBFs generalsekretær, Espen A. Johansen. 

Norges Idrettsforbund vurderer årlig sine 55 særforbund innenfor 10 kategorier i «Post 3», og gir maks-score 2 i hver kategori.

Her kommer Basketballforbundet og Gymnastikk- og Turnforbundet ut med toppscore: 20 av 20 mulige poeng, foran dans og svømming på 19 og boksing, friidrett, håndball og judo på 18.

– Idrettsforbundet setter kriteriene, alle særforbundene rapporter inn på de forskjellige bolkene og har møte med NIF der vi svarer på spørsmål, forteller generalsekretæren.

– Så får man score på enten 0, 1 eller 2 innenfor de 10 områdene, og vi har levert på det idrettsforbundet krever for å få maks score på alle 10 områder.

– Året før var det 6 av 55 særforbund som fikk toppscore, men nå strammet NIF inn kriteriene, forklarer Johansen.

Og så var det bare Basketballforbundet og Gym & Turn igjen på toppen.

 

– Treffer fokuset i planverket

Men hvorfor får NBBF toppscore?

– Post 3 treffer fokuset vi har i planverket vårt og måten vi jobber på. Vi er egentlig ikke så toppidrettsrettet, men har mange aktiviteter. Har satset på Easybasket for de unge, kursutdanning og klubbutvikling og er engasjerte i verdispørsmål om inkludering og mangfold. De prosjektene er kommet sterkere de siste åra og det passer oss og vår profil bra, sier Espen A. Johansen.

Han forteller at tidligere generalsekretær Silje Særheim var den som igangsatte Basketballforbundets arbeid inn mot dagens kriterier.

– Hun jobbet framtidsretta med det, og så begynte vi å forberede oss og tilpasse oss det. Nå jobber vi på samme måte og kan nesten forutse hva som skjer om to år, sier Johansen.

– Det er en positiv spiral fordi hele norsk idrett er med på å bestemme hvilken retning vi skal gå. Hvis vi leverer på toppen, er vi med på å påvirke og samtidig får vi mer penger, presiserer generalsekretæren.

 

Viktige penger

Basketballforbundet fikk inn 1,2 millioner kroner i den aktivitetsrettede delen av Post 3 i år.

– Så får vi 460 000 som er maks på kvalitet og verdigrunnlag, fordi vi jobber med verdispørsmålene og vi får 733 000 i kompetanseutviklingsmidler, forteller Johansen, og viser til at det er flere hundre tusen kroner mer enn mange andre særforbund får.

– Det er ikke så enkelt å få toppscore, men kanskje er det andre forbund som ikke ønsker å prioritere disse områdene og heller prioriterer toppidrett, legger generalsekretæren til.

– Og for oss som et mellomstort særforbund er pengene veldig viktige, det gir oss mulighet til fortsatt å kunne styrke aktivitetene våre.

 

Roser klubbene

Men hvordan skal Basketballforbundet forbli i toppen?

– Vi må ha god dialog med Idrettsforbundet om hva som kommer, være aktive med å påvirke norsk idrett og dynamiske nok til å justere oss inn når det kommer endringer. For eksempel er bærekraft veldig på vei inn i norsk idrett og vi inkluderer det i vår Basketplan28, det er vår måte å jobbe på.

– Samtidig ser vi at den jobben som gjøres på klubbnivå når det kommer til Easybasket understøtter veldig denne delen av arbeidet. Klubbenes rolle er viktig, at de er med på å skape gode arrangementer. Jeg syns det blir bedre og bedre, det er mer innarbeidet og stadig flere klubber som kommer med, fastslår Espen A. Johansen.