RM aarsmøte3.jpg

Valgkomite 2020

Valgkomiteen ber om forslag til kandidater til Regionstinget 2020.
Valgkomiteen i NBBF Region Midt ber om forslag til kandidater til regionstyre, valgkomité og revisor. Under regiontinget 23. mars skal disse vervene fylles. 
 
Valgkomiteen består av Simon Sætre Borchgrevink, Siri Refsnes, Ørjan Bere og Hallvard Tangvik Tellefsen Relling.
 
Det sittende styret har gitt tilbakemelding på spørsmål om gjenvalg. 
 
Klubber og enkeltpersoner som har forslag til kandidater, bes sende disse til ett av medlemmene i valgkomiteen. Valgkomiteen behandler informasjonen konfidensielt. 
 
Vi ønsker et styre som representerer regionens mangfold, både med tanke på geografi, alder og kjønn.
 
Vi oppfordrer særlig klubber som i dag ikke er representert med tillitsverv i regionen til å søke etter gode kandidater.
 
Forslag mottas fortløpende og valgkomiteens innstilling skal være klar innen 9. mars.
 
Med vennlig hilsen valgkomiteen.
 
 
Kontaktinformasjon:
 
Ørjan Bere - valgkomiteens leder
Singsaker Basketballklubb
 
Simon Sætre Borchgrevink
NTNUI Basket
 
Siri Refsnes
Sørsia Basketballklubb Trondheim
 
Hallvard Tangvik Tellefsen Relling
Sverresborg Hoops Basket