coach clinic.jpg

Trener1-kurs Trondheim

NBBF Region Midt arrangerer Trener1-kurs i Trondheim i august/september 2020.

I august/september 2020 arrangerer Region Midt Trener1-kurs i Trondheim. 


Teoridelen vil holdes på Idrettens Hus, mens den praktiske delen holdes i Husebyhallen. Kurset består av 25 leksjoner, både teori, e-læring og praksis i hall. 

 

Krav til deltakelse på kurs: Fullført og godkjent Easy Basket Trenerkurs. Aldersgrense for påmelding er 15 år.

Krav til bestått kurs: Fullført og bestått alle moduler. Gjennomført og godkjent 45 timer praksis ute i klubb.

Deltakeravgift: 2000 kroner - betales inn til kontonummer 5361.08.29011 (merk innbetalingen med "navn + Trener1").

Påmeldingslink: https://minidrett.nif.no/Event#3703572-010

Påmeldingsfrist: 13.08.20

Instruktør: Frode Ramberg

 

Torsdag 20.08.20 TEORI på Idrettens Hus klokken 1700-2115

Mandag 24.08.20 TEORI på Idrettens Hus klokken 1700-2115 

Lørdag 29.08.20 PRAKSIS i Husebyhallen klokken 1000-1500

Søndag 30.08.20 PRAKSIS i Husebyhallen klokken 1000-1500

Fredag 11.09.20 TEORI på Idrettens Hus klokken 1700-2115

Lørdag 12.09.20 PRAKSIS i Husebyhallen klokken 1000-1600

Søndag 13.09.20 PRAKSIS i Husebyhallen klokken 1000-1500

Lørdag 24.10.20 eller lørdag 31.10.20 BLNO-kamp i Husebyhallen

 

Tittel Timer Modulnr Undervisningsform
Kursinnhold 1 1.0 Teori
Historikk 1 1.1 Teori
Jeg som basketballtrener 1 2 1.2.1 Teori
Verdier som idrettstrener 1 1 1.2.2 Teori
Treningsplanlegging 1 2 1.3 Teori
Områder på banen og tidsavgrensinger 1 1.4.1 Teori
Den røde tråden 2 1.4.2 Teori
Ballbehandling 2 1 1.5.1 Praktisk
Å skåre 2 1.5.2 Praktisk
Angrep 1-1 3 1.5.3 Praktisk
Pass og kutt 2 1.6.1 Praktisk
Angrep 2-2 4 1.6.2 Praktisk
Fastbreak (3-mann) 3 1.7.1 Teori + BLNO/KL
Angrep 3-3 3 1.7.2 Clinic/Praktisk
Screen vekk fra ball 2 1.7.3 Praktisk
Forsvar 1-1 2 1.8.1 Praktisk
Hjelpeside og rotasjoner 1 1.8.2 BLNO/KL
Basketregler 1 2 1.9 Teori
Idrett uten skader 2 1.10.1 E-læring
Fysisk trening 1 4 1.10.2 Praktisk
Førstehjelp e-læring 1 1.11.1 E-læring
Førstehjelp 1 1 1.11.2 Teori og praktisk
Idrett for funksjonshemmede 2 1.12 E-læring
Elektroniske hjelpemidler 2 1.13 Teori
Screen på ball 2 1.14 Praktisk
       

 

 

For mer info om kurset, les her: https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/nbbf-trenerutvikling-kurshefte-niva-1-2017.pdf

Ved spørsmål, ta kontakt med Viola Gyorgyi på epost.

 

Viola Gyorgyi
 

Viola Gyorgyi

Daglig leder

E-post: viola.gyorgyi@basket.no
Mobil: +47 90503116