nbbf-basketballs-molten-hoop01.jpg

Seriespill Region Midt sesongen 2023/2024

Påmeldingsfrist for seriespill sesongen 2023/2024 er 1. mai 2023.

Informasjon om påmelding til seriespill Region Midt sesongen 2023/2024

  • Påmeldingsfrist er mandag 1. mai 2023
  • Klubber som trekker lag før 15. juni, betaler ikke seriekontingent.
  • Klubber som trekker lag før 15. august, er pliktig til å betale halv seriekontingent for gjeldende lag.
  • Klubber som trekker lag etter 15. august, er pliktig til å betale hel seriekontingent for gjeldende lag.

 

Påmelding

Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin. 

Link til brukerveiledning finner du her.

Påmeldingsfristen er 01.05.23. Ta kontakt med Viola Gyorgyi ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen.

 

Tvillinglag/trillinglag: 

Maksimalt tre lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal unngås. Tvilling/trilling-lag må regne med å kunne spille noen av sine seriekamper i ukedager/treningstid. Klubbene registrerer sine tvilling/trillinglag direkte i Turneringsadmin. Som ekstra sikkerhet for at informasjonen er korrekt registrert vil administrasjonen kontakte hver klubb direkte, for å få dette verifisert.

 

Dispensasjoner:  

Søknader om dispensasjoner behandles fra og med august. Avhenger seriepåmelding av å få godkjent dispensasjon må henvendelse sendes til Viola Gyorgyi før påmeldingsfristen 01.05.23

 

Senior herrer:

1M og 2M vil neste sesong være 2M og 3M.  

 

Viola Gyorgyi
Viola Gyorgyi
Daglig leder - Region Midt