EBC jenter.jpg

Påmeldingsinfo Seriespill Region MIDT 2020-21

Påmeldingen til seriespill i Region MIDT 2020-21 er åpen!

Informasjon om påmelding til seriespill Region MIDT 2020-21 

 • Første seriehelg blir 17.-18.10.20 
 • Siste seriehelg blir 20.-21.3.21 
 • Regionsmesterskap blir arrangert 16.-18.4.21  

Påmelding  

Påmelding til seriespill 2020-21 er åpen! 
Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin. 

NB: Rangering av påmeldte lag for sesongen 2020-21 vil bli foretatt på bakgrunn av deltakelse sesongen 2019-20. Dette følger av NBBFs styrevedtak om å annullere alle serier for sesongen 2019-20. 

Link til brukerveiledning finner dere her. 

Påmeldingsfristen er: 22. juni 2020  

 

Ta kontakt med Viola Györgyi ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen. 

 

For sesongen 2020-21 tilbyr Region MIDT seriespill i følgende klasser:  

Aldersbestemte: 

 • U13 
 • U14 
 • U15 
 • U16 
 • U17
 • U19 

NB: For påmelding av lag til jenteserie: meld inn antall lag og klasse til Viola Györgyi. 

Dersom tilstrekkelig antall lag meldes på, vil vi arrangere egne jenteklasser. 

Senior:  

 • 1K 
 • 1M 
 • 2M 
 • Rullestol 

Tvilling-/trillinglag: 

Maksimalt tre lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal unngås. Klubber som registrerer trillinglag må regne med at kamper kan arrangeres rett etter hverandre i samme haller samt at kamper må spilles i treningstid. Klubbene registrerer sine tvilling-/trillinglag direkte i Turneringsadmin. Som ekstra sikkerhet for at informasjonen er korrekt registrert må klubbene sende inn et utfylt excelskjema med oversikt over sine tvilling-/trillinglag. Mal sendes ut til klubbene. Frist for å sende skjemaet i retur er 23.juni, sammen med tilbakemelding på forslag til puljeoppsett. Dette sendes til Viola Györgyi.  

Dispensasjoner:  

Søknader om dispensasjoner behandles fra og med august. Avhenger seriepåmelding av å få godkjent dispensasjon må henvendelse sendes Viola Györgyi før påmeldingsfristen 22.juni.  

EASYBASKET sesongen 2020-21 

Klubber som ønsker å være Easybasketarrangører sesongen 2020-21 må sende mail med bekreftelse til Viola Györgyi innen utgangen av 22.juni.  

Region MIDT kommer tilbake med mer informasjon om Easybasket, samt fordeling av arrangementer etter fellesferien.