RM Logo for Office.png

Nyhetsbrev september 2020

Styret i Region Midt ønsker å styrke kommunikasjonen i regionen og har derfor laget et nyhetsbrev som forteller om vår aktivitet. Den har vært stor de siste månedene.

Nyhetsbrev fra styret i NBBF Midt

Vi vil fremover lage noen nyhetsbrev som sendes på epost til alle klubbene i forbindelse med våre styremøter og det som ellers skjer i administrasjonen.

Daglig leder drift

På grunn av korona var det ikke mulig å arrangere kurs i vår/sommer. I august fikk de som var under 19 år endelig trene uten 1 meters regel og kunne da spille på trening og kamper. Da fikk vi muligheten til å arrangere kurs som vi umiddelbart satte i gang. Vi har i august/september arrangert følgende kurs:

EB trenerkurs          Trondheim    8 deltagere
Første steg på trenerstigen. Viktig at klubbene utdanner trener for å sikre rekrutteringen.

Trener 1-kurs Trondheim   11 deltagere
(Høyeste deltagerantall noen gang) Fikk ikke nok deltagere i fjor. De lagene som skal delta i NMU16 må ha trenere som har Trener 1 lisens til orientering. De som skal delta i NMU19 må nå ha trener med Trener 2-lisens.

Regiondommerkurs Trondheim    7 deltagere.
Dette kurset er viktig for regionen og klubbene, da vi mangler dommere i Regionen og klubbene får nå bot hvis de ikke har like mange dommer som dømmer 10 kamper som de har lag i seriespill over 14 år. Tydelig at flere klubber har merket seg dette.

Aspirantdommerkurs          4 deltagere.
Vi bruker egentlig ikke å arrangere kurs med så få deltagere, men valgte å gjøre dette nå i disse koronatider.

Klubbene som har hatt deltagere på kurs vil bli fakturert når Vicky er ferdig med serieoppsettet. Ser at noen få av deltagerne har betalt.

Dommersamling.
Vi hadde også hatt Dommersamling 17. september med 17 deltakere. Pizza, gruppearbeid med gode diskusjoner! Det var en suksess. 😃

 

Vi har også hatt SPU samling i Leangen Bydelshall 5. og 6. september. Mange flotte talenter i aksjon. Neste samling er 3. og 4. oktober.

 

Talentsamling for yngre lag ble avhold i Leangen Bydelshall 5. og 6. september. Dette var en regional samling for de som er med på landslaget og andre talenter som ble invitert for å ha en god gruppe å organisere treningen med. Neste samling er 10. og 11. oktober. Disse samlingene organiseres av NBBF og interesserte kan se her: https://www.basket.no/landslag/

 

Serieutvikling

 

På styremøte 8. september ble det vedtatt hvilke årsklasser som skal være enkel/dobbel/trippel serie. Det er påmeldt 80 lag og det er det høysete antall vi har hatt så langt. Tidligere år har det vært 74 (2017/18), 59 (2018/19) og 60 (2019/20). Dessverre får ikke seniorlagene delta enda. Vi ventet lenge på at FHI skulle gi seniorene en mulighet for å trene/spille med mindre enn 1 meters avstand, men det er enda ikke lov. Vi er derfor forsinket med vårt serieoppsett. Vi håper å kunne få de første kampene i gang helgen 16.-18. oktober. Vedlegger et oppsett som viser hvor mange lag og kamper seriene vil bli.

 

Styrevedtak/dispensasjoner

 

Det ble gjort 4 styrevedtak i perioden

Sverresborg Hoops Basket J17 får tillatelse til å delta i seriespill i Region Øst sesongen 2020-2021. Dessverre stanset koronaregler for at laget kan delta i seriespill i andre regioner.

Sverresborg Hoops Basket J04/05 får dispensasjon til å delta i NBBF Midts GU15. Dette får de da det ikke er egen serie for jenter i Regionen.

Sverresborg Hoops Basket JE04/05 får dispensasjon for å spille i GU16, da de ikke fikk spille i JE 17-serien i NBBF Øst pga Covid 19 og reiserestriksjoner over Regionsgrenser.

Sverresborg Hoops Basket sitt jentelag J19 kan delta i GU17-serien, da de ikke får tilbud i 1K og alle spillerne er under 20 år. De kan trekke seg fra serien hvis 1K komme i gang etter jul, men må betale seriekontingent for hele året.

Som dere ser har vi et særdeles dårlig tilbud til jenter som spiller basket i NBBF Midt og må derfor gi dispensasjoner til disse jenten for å de skal ha et kamptilbud. Situasjonen forverret seg da vi fikk koronaen.

 

Regionstinget

 

Regionstinget ble avholdt 15. september og ble avholdt med 20 stemmeberettigede. Dette var første gang med et Regionsting på Microsoft Teams. Det var 5 innkomne forslag og 2 forslag ble trukket. Følgende forslag ble vedtatt:

Lag som har spillere som har dispensasjon kan ikke vinne serien eller delta i sluttspillet.

Styret vedtar seriekontingenten ut fra antall påmeldte lag og vedtatt budsjett på Regionstinget.

Påmeldingsfristen for regionserien er 1. mai, med mulighet for å trekke lag før 15. juni. Trekker en lag før 15. august må en betale halv serieavgift. Trekker en lag etter 15. august må en betale full seriekontingent.

For ytterligere informasjon om Regionstinget kan en lese protokollen som dere finner her:

https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/rm-20---regionsting-protokoll-2020.pdf

 

Det nye styret finner dere her: https://www.basket.no/regioner/region-midt/styret-/

Vi ønsker Greg Knudson fra Molde Basketball Klubb og Henrik Andersen fra Aalesund Sharks Basketballklubb velkommen i styret.

Det er hyggelig at vi får med personer fra klubber utenfor Trondheim i styret.

Vi takker også Josefine c. Stokke Haugom og Mathias Dørmænen for jobben som ble gjort i styret.

 

Terminliste

 

Vi går gjennom terminlisten på hvert styremøte for å se hva som kommer fremover. Denne finner dere på hjemmesiden til høyre i kalenderen. https://www.basket.no/regioner/region-midt/kalender-region-midt/

Ellers oppfordrer vi alle til å følge med på vår hjemmeside og facebookside.

Vi ber alle som ønsker å promotere arrangement eller andre nyheter i klubben sende oss en epost slik at vi får lagt det ut på våre digitale medier.

 

Vedlegg til nyhetsbrev: Sak 10 - Endelig påmelding til seriespill 2020/2021

 

Hilsen Styret NBBF Region Midt