RM Logo for Office.png

Nyhetsbrev november 2020

Her finner du nyhetsbrev fra styret i Region Midt. Se eksempelvis de hyggelige tall fra NIF sin nøkkeltallsrapport.

 

 

                                                                                   November 2020

Nyhetsbrev fra styret i NBBF Midt

Her kommer nyhetsbrev som sendes på epost til alle klubbene i forbindelse med våre styremøter og det som ellers skjer i administrasjonen.

Nøkkeltallsrapport fra NIF

Sikkert ikke alle som tok seg tid til å lese nøkkeltalsrapporten fra NIF.

 

Registrerte at 3MOT3 Basket er blitt godkjent som egen idrett. Side 3. 😊

 

Hyggelige tall på side 20: NBBF har 32 % økning de siste 6 år. 9. plass i økning av medlemmer blant alle særforbund i Norge. Fortjener en gratulasjon.

Også morsomt å lese at vi er en av de beste særforbundene på økning av medlemmer i 6-12 og 12-19 år de siste 6 år.

 

Økning medlemmer aldersklasser siste 6 år.

Aldersklasse       0-6 år    6-12 år  13-19 år 20-25 år            +26 år

Prosent økning   32 %      47 %     24 %      11 %                   33 %      Flotte tall.

Kvinneandel økning siste 6 år     25,6 % 😊

 

Særforbundenes aktivitetstall side 72 -91 viser da også hyggelige veksttall over hele linjen unntatt antall klubber.

Der har vi nedgang. Interessant.

                              2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019

Antall klubber       147        147        131        162        164        165        145

 

Se rapporten som ble sendt alle klubber her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/9f94ba79767846d9a67d1a56f4054dc2/20201001-nokkeltallsrapport-2019.pdf

La oss ri videre på bølgen alle sammen. 😊

Daglig leder drift

Det har vært mange behandling av dispensasjonssøknader de siste ukene. Økning fra tidligere år. Noen har blitt behandlet av Daglig leder og de hun har vært usikker på, har blitt behandlet i styret.

Noen av de første søknadene som kom inn, ble avslått, da de ikke inneholdt noe grunnlag for dispensasjonene. Et par av disse ble hurtigbehandlet av Leder og nestleder i styret på fredag kveld og dispensasjoner ble gitt for den første helgen for at lagene skulle være nok spillere til å spille kampene den første helgen. De respektive klubbene ble glad for dette.

Vi som skal godkjenne disse søknadene har 2 hensyn å ta: Det første er at klubben som søker dispensasjon gjør dette hovedsakelig fordi spillere ikke har et annet tilbud i klubben eller at klubben ikke kan stille lag uten dispensasjon pga av for få spillere. Det andre er at vi må ta hensyn til de lagene som spillere med dispensasjon skal spille mot. Dette er viktig for alle å være klar over. En spiller på U15 kan ikke få dispensasjon for U13, når vi i styret vet at noen av klubbene har spillere i U13 som er 11 år.

De lagene som har spillere som har fått dispensasjon er markert med D i Turneringsadmin. Disse lagene kan ikke vinne serien eller delta i sluttspillet til våren ifølge vårt nye reglement som ble vedtatt på Regionstinget i høst.

Dere finner reglementet her: https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/rm-20---region-midt-kampreglement-2020---pr.09.10.20.pdf

Dispensasjoner i pkt 4 a).

 

En U15-kamp på Steinkjer søndag 08.11.20 mellom Steinkjer og Sverresborg Hoops G06 er utsatt pga korona. Alle idrettshaller på Steinkjer er stengt frem til 09.11.20.

Også idrettshallene i Stjørdal ble stengt før helga.

Helgen 31.10.20-01.11.20 skulle det spilles 4 kamper mellom Molde og Ranheim i Molde. Kun U13-laget til Ranheim dro til Molde for å spille. DL fikk bekreftende beskjed fredag 30.10.20 om at U14-laget (som skulle spille 2 kamper) og U15-laget ikke ville dra. Kampene blir satt som walk-over med seier 20-0 for Molde.

 

Helgen 07.-08. november skal første EB-arrangement under «EasyBasket Nasjonalt Løft» arrangeres i Region Midt. DL har jobbet tett med Ragnhild Riis i NBBF og Ingeborg Kaus de siste ukene med arrangementet. Nå som det har oppstått en oppblomstring av korona på Steinkjer så kan dessverre Steinkjer ikke delta, men tallene på påmeldte lag er veldig positive. På første EB-helg sesongen 2019/2020 i november 2019 så deltok 17 lag (U10: 5 lag – U12: 6 lag – U13: 6 lag). På første EB-helg sesongen 2020/2021 er det det påmeldt 25 lag (U10: 6 lag – U12: 9 lag – U13: 10 lag). Dette arrangementet ble dessverre avlyst av NBBF pga oppblomstring av Covid 19.

 

Uken før første EB-arrangement arrangerer Region Midt et kamplederkurs i Trondheim. Det var ved påmeldingsfrist påmeldt 8 deltakere, men med alle som ble påmeldt helgen før første kursdag så dukket det opp 22 deltakere ved kursstart mandag 02.11.20. Fantastisk at klubbene innser at har de ikke dommere nok, vanker det bot.

DL er i dialog med Molde Basket og Molde kommune om aspirantdommerkurs. Datoer for kurset er ikke landet ennå. Ålesund Basket har meldt inn en forespørsel om å arrangere trenerkurs i Ålesund. DL og Ålesund Basket er i dialog om trenerkurs.

DL og leder Mathias skal delta på et møte mandag 23.11.20 arrangert av Trøndelag Idrettskrets om «Scenario 2021-2023-for trøndersk idrett».

 

DL drar til Riga onsdag 11.11.20 for å dømme EuroBasket-kvalifisering. DL vil ta avspasering fra onsdag til søndag.  Fraværsmail vil bli lagt inn og hastesaker kan mailes til mathias.aarskog@gmail.com.

Serieutvikling

 

Hittil i sesongen 2020/2021 har det i Region Midt vært spilt 57 kamper. 3 kamper har blitt avlyst pga walkover, og 2 kamper for Singsaker U13 venter fortsatt på omberamming inntil Singsaker U13 har rekruttert nok spillere. Midtbyen Jenter U13 og Sverresborg Hoops J02/03 har trukket lag fra seriespill. Hoops sitt jentelag J02/03 har spillere under 19 år og ønsket å spille kamper i U17 i høst da 1K ikke så ut til å komme i gang. Når 1K nå er annonsert trekker de laget. Laget skal betale seriekontingent, men slipper bot i henhold til avtale ved påmelding.

 

Det har vært flere ujevne kamper hvor et lag har vunnet med mer enn 50 poeng. En kamp ble også vunnet med over 100 poeng. Dette er noe vi ber klubbene ta opp med sine trenere slik at vi unngår at ferske spillere slutter.

 

Innføring av LiveKampskjema virker ikke til å ha vært et problem for de første ukene av sesongen. 1 kamp har blitt gjennomført med papir-kampskjema. NBBF jobber med forskjellige utfordringer med LiveKampskjema, blant annet lisens som ikke vises og signering av kampskjema. U13 bruker ikke LiveKampskjema, og dette har kanskje ikke vært kommunisert tydelig nok fra NBBF.

 

Etter ny oppblomstring av Covid 19 avlyste NBBF alle kamper fra 6.11-11.11. Det er nå usikkert om seniorbasket åpner for kamper for 1M, 1K og RU fredag 20. november som tidligere annonsert.

 

Elektronisk dommerbetaling starter i Region Vest helgen 7.-8. november. Dette er planlagt oppstart i Region Midt helgen 21.-22. november.

Dommerne skal nå betales elektronisk fra klubben. Ber alle sette seg inn i dette.

Se her: https://www.basket.no/serie-og-turnering/dommerbetaling/

Oppfordrer alle økonomiansvarlige i våre klubber å betale dommerne så snart dere får dommerkvittering.

 

Økonomi.

 

Styret har nå startet sitt arbeid med budsjett for 2021 og det første vi starter med er hvor mange kurs, møter, arrangement etc vi skal arrangere. Dette vil også danne grunnlag for vår handlingsplan for 2021.

Styret har tildelt Midtbyen Basket kr 10 000,- til etablering og drift av en jenteserie for J06-09 i sesongen 2020/21, med oppstart i november 2020. Det må leveres en rapport over utgifter med kvitteringer. Vi vil videre tildele nye kr 10 000,- i begynnelsen av 2021, med samme krav.

 

Nye klubber.

 

I Orkanger er det en mor som har tatt et initiativ med noen venner av hennes sønn som vil spille basket. Vi jobber nå med å få treningstid i gymsalen på Orkanger Ungdomsskole.

Hvis noen som leser dette nyhetsbrevet kjenner noen som spiller basket i Orkanger eller omegn som kan være trener for disse guttene vil vi gjerne ha tilbakemelding.

Vi har dessverre ikke fått noen tilbakemelding på dette. Ingen som kjenner noen trenere som vil bidra til basketklubb i Orkanger?

 

Terminliste

 

Uken før første EB-arrangement arrangerer Region Midt et kamplederkurs i Trondheim. Det var ved påmeldingsfrist påmeldt 8 deltakere, men med alle som ble påmeldt helgen før første kursdag så dukket det opp 22 deltakere ved kursstart mandag 02.11.20. Fantastisk at klubbene innser at har de ikke dommere nok, vanker det bot.

DL er i dialog med Molde Basket og Molde kommune om aspirantdommerkurs. Datoer for kurset er ikke landet ennå. Ålesund Basket har meldt inn en forespørsel om å arrangere trenerkurs i Ålesund. DL og Ålesund Basket er i dialog om trenerkurs.

Klubbmøte tirsdag 27.10.20 ble avlyst da det kun var 2 klubber som meldte inn deltakere innen fristen og ingen saker kom inn til sakslisten. I etterkant har flere klubber beklaget at møtet ble avlyst.

Nytt møte er fastsatt til 17. november kl 19.00 på Microsoft Teams.

 

Styret har vedtatt styremøter for sesongen.

 Disse blir avholdt: 

03.12.2020, 12.01.2021, 09.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 25.05.2021, 22.06.2021, 17.08.2021 

RM Klubbmøter   

18.01.2021 Fysisk+ digitalt møte 

01.03.2021 bare TRD, HF forberedelse 

15.04.2021 Fysisk og digitalt 

03.06.2021 Digitalt; seriepåmelding 

16.08,2021 Status serie 

 

 

Hilsen Styret NBBF Region Midt