RM aarsmøte3.jpg

Ny styreleder i NBBF Region Midt

På et Ekstraordinært Regionsting mandag 17.10.22 ble Arild B. Moe valgt som ny styreleder.

Arild Moe, som representerer Olderlaget, er valgt som styreleder frem til Regionstinget 2023.

 

Protokoll for det Ekstraordinære Regionstinget vil bli lagt ut her når det er underskrevet. Signert Protokoll Ekstraordinært Regionsting 17.10.22