corona612_ntb.jpg
Foto: NTB

Midlertidige restriksjoner i november - OPPDATERING REGION MIDT

Restriksjonene kommer i tillegg til punktene som allerede er vedtatt og beskrevet i veilederen. Oppdatering fra Region Midt ligger nederst i saken.

Beredskapsgruppen har vedtatt midlertidige restriksjoner gjeldende ut november måned, der ikke annet er spesifisert. Der det står noe annet i veilederen, er det endringene i dette dokumentet som er gjeldende i denne perioden. 

Nasjonale restriksjoner

Spillere oppfordres til å begrense aktivitet med flere treningsgrupper.
Dispensasjoner fra 48t regelen er ugyldige ut november 2020.

Kommunale restriksjoner

I Bergen og Oslo er det full stans i aktiviteten for senior bredde.

Treningstilbudet for barn og unge kan opprettholdes i alle regioner.Det er regionens ansvar å sikre avvikling innenfor smittevernhensyn. Vurderingen av situasjonen kan gjøres sammen med NBBF sentralt.
Lengre reiser i forbindelse med seriekamper må vurderes av regionen basert på kommunale smittevernrestriksjoner.
Stans i seriespill for barn og ungdom i Region Vest – gjeldende fra 5.11.20 til 06.12.20 - OPPDATERT 23.11
Stans i seriespill for barn og ungdom i Region Øst - gjeldende fra 10.11.20 til 30.11.20
Stans i seriespill for spillere mellom 15 og 20 år i Tromsø - gjeldende fra 5.11.20 til 30.11.20

Seriespill for barn og ungdom i Region Midt, Sør og Nord (minus Tromsø) gjenopptas.

 

Bergen kommune viderefører tiltakene til 6. desember (23.11).

 

De fullstendige midlertidige restriksjonene finner du her.

 

Her finner du veilederen.

 

 

 

Styret i NBBF Region Midt har i kveld 10.11.20 vedtatt følgende presisering:

Regionskamper i Region Midt gjennomføres der det er mulig basert på de kommunale retningslinjene.

Pr i dag er det ingen restriksjoner i de kommunale hallene i Trondheim, Molde, Ålesund og Steinkjer. På Stjørdal opphører restriksjonene mandag 16. november. I de kommunene hvor det er klare restriksjoner for både trenings- og kampaktivitet, vil både hjemme -og bortekamper for de aktuelle lag utsettes.

Region Midt åpner for at klubbene selv kan ta en avgjørelse om de ønsker å reise på tvers av kommunene, og søke om omberamming dersom de ikke ønsker dette. Daglig leder vil være behjelpelig med å søke etter løsninger ved omberamming av kamper.

 

Skjema/regler for omberamming: https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/rm-skjema-for-soknad-om-omberammelse-av-seriekamp.pdf

https://www.basket.no/siteassets/region-midt---dokumenter-og-bilder/rm-skjema-for-soknad-om-omberammelse-av-seriekamp.xlsx